First National Conference ” Optometry and eye health”

„Български Съюз на Оптометристите“ и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ организират Първата Национална Конференция „Оптометрия и очно здраве“ 2016. Събитието ще се състои на 04, 05 и 06 ноември в Аулата на...