XIX-та Годишна среща на Съюза на очните лекари в България и XV-та Годишна среща на Черноморското офталмологично дружество