Вижте снимки от събитието

conf-2 conf-5 conf-3

 

conf-6 conf-9 conf-4

 

conf-11 conf-12 conf-13

 

conf-14 conf-15 conf-16

 

conf-17 conf-19 conf-18

 

conf-21 conf-22 conf-23

 

conf-7 wshp-3 wshp-1