Организационен комитет

Председател на Организационния комитет: Галя Кирилова

Зам. председател: Мила Драгомирова

Членове: Никола Пеев, Ирина Жекова, Габриела Михайлова, Максим Янев