Предварителна програма

Novosti_21_banner_Final-01
 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

Четвъртък 14.10.2021

09:30 Регистрация

14:00 – 19:00  Захари Зограф – изложба на спонсорите

14:00 – 19:00  Зала Интернационал – представяне на изложителите

 

Зала „Боровец”

10:00 – 12:00  Курс за специализанти и млади специалисти (първа част)

12:00 – 12:30 Пауза

12:20 – 14:00 Курс за специализанти и млади специалисти (втора част)

 

Зала „Рила”

12:00 – 14:00  Събрание на „Българско глаукомно дружество”

14:30  Официално откриване на конгреса

14:45 – 17:45  Сесия 1 – Детски и невроофталмология 

17:45 – 18:15  Кафе пауза

18.15 – 19:30 Сесия 2 – Вариа и фирмена презентация на World Medicine

20:00 Вечеря

 

Петък 15.10.2021

09:00 – 19:00  Захари Зограф – изложба на спонсорите

09:00 – 19:00  Зала Интернационал – представяне на изложителите

09:00 – 19:00  Електронни постери на екраните в лобито на хотела

 

Зала “Захари Зограф” щанд на Бикомед

08:30 – 19:30 Курс DRYLAB с EYESI симулатор

Общо 40 участника (30 за катаракта + 10 за ретина). Ден и половина ще бъде катаракта и половин ден ретина на 16.10. Провеждането ще бъде организирано в групи по двама при 60 минутни сесии, като първо работи единият участник, а другият гледа на екрана на симулатора. След 30 минути местата се разменят.

 

Зала „Боровец”

15:00 – 17:00  Курс „ОСТ и ОСТ-А”

17:00 – 18:00  Симпозиум 10 години Resbiomed

 

Зала „Мусала”

Практически курс (Wet Lab) „ОСТ” (с подкрепата на Софарма Трейдинг)

 

Зала „Рила”

08:30 – 10:30  Сесия 3 – Увеити

10:30 – 11:00  Кафе пауза

11:00 – 13:30  Сесия 4 – Катаракта и фирмена презентация на Alcon/Бикомед

13:30 – 14:30 Обяд

14:30 – 16:30  Сесия 5 – Рефрактивна хирургия и фирмена презентация на Тhea

16:30 – 17:00  Кафе пауза

17:00 – 18:30  Сесия 6 – COVID-19

18:30 Събрание на БДО

20:00 Вечеря

  

 

Събота 16.10.2021

08:30 – 19:00  Захари Зограф – изложба на спонсорите

08:30 – 19:00  Зала Интернационал – представяне на изложителите

08:30 – 19:00  Електронни постери на екраните в лобито на хотела

 

Зала “Захари Зограф” щанд на Бикомед

08:30 – 19:30 Курс DRYLAB с EYESI симулатор 

Общо 40 участника (30 за катаракта + 10 за ретина). Ден и половина ще бъде катаракта и половин ден ретина на 16.10. Провеждането ще бъде организирано в групи по двама при 60 минутни сесии, като първо работи единият участник, а другият гледа на екрана на симулатора. След 30 минути местата се разменят.

 

Зала „Боровец”

12:00 – 13:30 XV-ти Витреоретинален симпозиум (втора част)

14:30 – 15:30 Стъпка в бъдещето. Alcon Ngenuity 3D Visualization System – “друга реалност“ в очната хирургия на заден и преден очен сегмент (Демонстрационна 3D кино сесия)

 

Зала „Мусала”

Практически курс (Wet Lab) „Интравитреални инжекции” (с подкрепата на Bayer)

 

Зала „Рила”

08:30 – 10:00  Сесия 7 – Ретина (първа част) и фирмена презентация на Novartis

10:00 – 10:30 Кафе пауза

10:30 – 12:00  Сесия 8 – XV-ти Витреоретинален симпозиум (първа част)

12:00 – 13:30  Конкурс за млад учен: Награда на името на Проф. Дъбов 2021

13:30 – 14:30  Обяд

14:30 – 19:00  Ретина (втора част) и фирмени презентации на Bayer и Roche

20:00 Вечеря

 

 

Неделя 17.10.2021

9.00 – 11:00  Сесия 9 – Глаукома и фирмена презентация на Naturpharma

11:00  Закриване на конгреса

 

* Програмата е предварителна. Окончателна програма със заглавия и автори ще се представи след получаване на резюметата. Краен срок за резюмета – 31.08.2021г.

** Всички доклади са приети в предпочетения от авторите формат. За да се осъществи натоварената програма на конгреса, настояваме за спазване на регламента за орални презентации – 6 минути, което включва и видео филмите.

*** В тематичните сесии ще се представят първо докладите от конгреса и веднага след това – докладите за „Новости в офталмологията”.

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
Тел: 0897 09 3041, 0894 36 9636, 0898 68 0468
Имейл: bdo2021@mareamedical.com, info@mareamedical.com