Програма

BDO_banner_1000x500_desktop

 

П Р О Г Р А М А

 

Четвъртък 14.10.2021

 

09:30 – 18:00 Регистрация

Зала „Мусала“ и „Боровец”

10:30 – 14:00 Курс за специализанти и млади специалисти

Модератор: Доц. Марин Атанасов, д.м. FEBO

 

10:30 – 11:15  Диабет и око. Засягане на зрителния анализатор при захарен диабет. Проследяване и профилактика на пациентите – срокове и мероприятия. Недопускане, навременно откриване и лечение на усложненията – Д-р Весела Миткова – Христова, д.м. Катедра Очни болести, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

 

11:15 – 12:00 Пациентът с хронична откритоъгълна глаукома – стандартни грижи (standard of care). Диспансер и проследяване – срокове и мероприятия. Таргетно вътреочно налягане и проследяване на прогресията. Показания и противопоказания за медикаментозно, лазерно и инцизионно хирургично лечение – Доц. Марин Атанасов, д.м. FEBO, Катедра Очни болести, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

 

12:00 – 12:30 Пауза

 

12:30 – 13:15 Макулна дегенерация, свързана с възрастта. Диагностика и стадиране. Стандартни грижи (Standard of care). Идентифициране на пациентите, подходящи за анти VEGF терапия – показания, противопоказания, протокол за приложението и проследяването на ефекта й – Доц. Десислава Колева – Георгиева, д.м. FEBO, Катедра Очни болести, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

 

13:15 – 14:00 Ретинопатия на недоносеното. Рискови фактори. Протокол за откриване и проследяване – срокове и мероприятия. Съвременно лечение – Д-р Васил Маринов, д.м. Катедра Очни болести, Медицински факултет, Медицински университет – Пловдив

 

Зала „Рила” – с онлайн излъчване

12:00 – 14:00  Събрание на „Българско глаукомно дружество”

14:15  Официално откриване на конгреса

 

14:20 – 16:40 Сесия 1  Детски и невроофталмология

            Модератори: Доц. А. Оскар, Проф. С. Чернинкова, Доц. Г. Димитрова

 

/ БДО /

14:20 – 14:45 Personal perimetric pearls – Prof. Klara Landau /онлайн презентация/

14:45 – 14:51 (1) Фовеоларен рефлекс в детска възраст – Попова А.  

14:51 – 14:57 (2) Скрининг на ретинопатията на недоносеното – иновации в телемедицината – Я.Манолова, К.Шангова

14:57 – 15:03 (3) Подход при екзофория съчетана с хиперметропия – К.Крумова, В.Чернодринска, Н.Мунева 

15:03 – 15:09 (4) Хирургия при вертикален страбизъм – Н.Мунева, В.Чернодринска, Ст.Драгоев 

15:09 – 15:15 (5) RPE65-асоциирана тежка наследствена ретинална дистрофия с ранно начало –Н.Велева, И.Петкова, А.Оскар, К.Каменарова, И.Димова, Р.Кънева   

15:1515:21 (6) Интермитентна екзотропия – кога да наблюдаваме и кога да лекуваме – Ст. Драгоев, В.Чернодринска, Н.Мунева

15:21 – 15:27 (7) Небивалици в детската офталмология и невроофталмологията – А.Оскар

15:2715:33 (8) Скрининг и лечение на ретинопатията на недоносеността в Детско очно отделение в УМБАЛ „Александронска” / 2020-2021 г./ – О.Младенов, А.Оскар, Г.Димитрова, М.Баташки

15:33 – 15:39 (9) IgG 4-асоциирана болест при пациент със синдром на Duane – Г.Димитрова, А.Оскар, О.Младенов, М.Баташки

15:39 – 15:45 (10) Клиничен случай на мозъчна микроаневризма, дебютирал с очна симптоматика – Й.Башева-Краева, Д.Колева-Георгиева, Н.Сивкова

15:45 – 15:51 (11) Лечение на ретинопатията на недоносените в Пловдив и региона – 10 годишни резултати – В.Маринов, С.Крумова, Я.Кондова, М.Кръстева, Н.Сивкова

15:51 – 15:57 (12) Предна исхемична оптикопатия в развитие – М.Танева, К.Рачева, П.Василева

15:57 – 16:03 (13) Парафовеоларна и перипапиларна ретинна микроваскуларна мрежа при оптична и неоптична форма на множествена склероза – С.Чернинкова, Б.Михайлова

16:03 – 16:09 (14) Изследване на кръвен поток / Flow Area / с AngioVue при множествена склероза – Б.Михайлова, С.Чернинкова

16:09 – 16:15 (15) Страбизъм и хемианопсия при пациент с артерио-венозна малформация – Р.Лолова

 

/ Новости /

16:15 – 16:21 (18) Бинокуларен статус и контрол на миопията – Р.Лолова

16:21 – 16:40 Дискусия                 

16:40 – 17:30 Кафе пауза

 

17.30 – 19:00 Сесия 2 – Вариа

            Модератори: Доц. Мургова, Доц. Чернодринска, доц. В. Иванчева

 

/ БДО /

17:30 – 17:36 (19) Тумори на орбитата. Оперативно и консервативно лечение – Г.Балчев, С.Мургова

17:36 – 17:42 (20) Клинична оценка на активността на ТАО – Н.Стоянова, В.Миткова-Христова, М.Конарева, Н.Сивкова

17:42 17:48 (21) Кошмари в операционната – изненадите на перфоративните травми- И.Шандурков

17:48 – 17:54 (22) Спешен очен травматизъм в Университетската очна клиника Пловдив – М.Атанасов, К.Атлиев, Я.Кондова, С.Георгиева, Н.Сивкова

17:54 – 18:00 (23) Хронична локализирана конюнктивална хемоза- особености и диференциална диагноза – Н.Сурчев

 

 / Новости /

18:00 – 18:06 (24) Възможности на 3Д технологиите за обучение, лечение и приложение на АI – Хр.Групчева, Д.Групчев

18:06 – 18:12 (25) Трансканаликуларна ендоскоп-асистирана дакриоцисториностомия – И.Танев, Екип на проф. Танев

18:12 – 18:18 (26) Конюнктивохалаза – диагностика и терапия – И.Танев, Екип на проф. Танев

18:18 – 18:24 (27) Приложение на плазма-генератор при хирургични интервенции на клепачите – Е.Янкова, М.Хаджийска, К.Пагидас

18:24 – 18:30 (28) Mid-face lifting при позиционни аномалии с отрицателен вектор на долен клепач – Г.Балчев, С.Мургова, С.Иванов

18:30 – 18:36 (29) Хирургично лечение на травматична аниридия – Б.Събчев, И.Шандурков

18:36 – 19:00 Дискусия

20:00 Вечеря в ресторантите на хотела                 

 

Петък 15.10.2021

08:00 – 18:00 Регистрация

09:00 – 19:00  Захари Зограф – изложба на спонсорите

09:00 – 19:00  Зала Интернационал – представяне на изложителите

09:00 – 19:00  Електронни постери на екраните в лобито на хотела

 

Зала “Захари Зограф” щанд на Бикомед

08:30 – 19:30 Курс DRYLAB с EYESI симулатор

 

Зала „Мусала

09:30 – 18:00 Практически курс (Wet Lab) „ОСТ” (с подкрепата на Софарма Трейдинг)

 

Зала „Боровец

9:30 – 12:15  Курс „ОСТ и ОСТ-А” КЛИНИЧНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Модератори: доц. Видинова, доц. Митова

 

9:30 – 09:45 Характеристики  и специфика на ОСТ- А апаратите – Др. Братанов

9:45 – 10:05 OCT-A findings  in retinal vascular diseases – Marion Munk – Switzerland (онлайн презентация)

10:05 – 10:20 OCT  при централен серозен хориоретинит – Др. Кунева.

10:20 – 10:35 OCT-A при МДСВ – високо рискови характеристики. – Доц. Видинова

10:35 – 11:00 Кафе пауза

11:00 – 11:15 ОСТ и ОСТ-А при  венозни оклузии на ретината – Доц. Благоева

11:15 – 11:30 ОСТ и ОСТ-А при  диабетна ретинопатия – Доц. Митова

11:30 – 11:45 OCT при глаукома – норма и патология – Д-р Самсонова

11:45 – 12:00 Дискусия

17:00 – 18:00 Симпозиум, спонсориран от Ресбиомед – 10 години Медицински център по офталмология „Ресбиомед“ / паралелна сесия

 • Лазерни корекции на зрението – PRK, LASIK/Femto LASIK и ReLЕx SMILE
 • Предносегментна диагностика на окото
 • Роговична биомеханика – BOSS™ Brillouin Optical Scanner System
 • Генетика на кератоконуса – нови аспекти и възможности
 • Безшевна Интрастромална Предна Ламеларна Кератопластика – sIALK
 • Роговина регенерация – научни тенденции и биосинтетична роговица

 

Зала „Рила“ – с онлайн излъчване

08:30 – 10:00 Сесия 3 –  Възпалителни заболявания

Модератори: Доц.  Йорданов, Доц. Д. Дъбов, Доц. Д. Казакова

 

/ БДО /

08:30 – 08:36 (30) Ролята на кортикостероидите в лечението на очната токсоплазмоза – В.Миткова-Христова, Н.Стоянова, Н.Сивкова

08:36 – 08:42 (31) Увеит с афти – клиничен случай – В.Миткова-Христова, Н.Стоянова, М. Атанасов, Н.Сивкова

08:42 – 08:48 (32) Очни прояви при сифилис- Н.Андонова, Г.Марков, Я.Здравков, А.Оскар 

08:48 – 08:54 (33) Интермедиерен увеит – клинични особености – Г.Марков, Р.Христова, Я.Здравков, А.Оскар

08:54 – 09:00 (34) Отново за ендофталмитите…причинени от домашни любимци – Н.Сивкова, Вл. Ставрев

09:00 – 09:06 (35) Токсична кератопатия от „неизвестен” произход – Н.Сивкова, Вл.Ставрев, А.Атанасов, Н.Стоянова, В.Миткова-Христова

09:06 – 09:12 (36) Подход към възпалителни заболявания на роговицата – роля на съвременните методи – Й.Андреев

09:12 – 09:18 (38) Меланом срещу меланом – И.Танев, Екип на Проф. Танев

 

/ Новости /

09:24 – 09:30 (39) Едноетапна реконструкция на преден очен сегмент след херпетична инфекция – Й.Кирилова, П.Василева

09:30 – 09:36 (40) Хипертензивен увеит след HIFU лазер – Л.Димитрова, Й.Кирилова, П.Василева

09:36 – 10:00 Дискусия

10:00 – 10:30 Кафе пауза

 

10:30 – 12:25 Сесия 4 – Катаракта

Модератори: Проф. Л. Войнов, доц. Т. Митов, доц. А. Калайджиев

 

/ БДО /

10:30 – 10:36 (41) Мултифокална корекция –сравнителен анализ-П.Хубанов, Н.Бодурова, И.Питакова, А.Събева, К.Карабелева, Й.Йорданов

10:36 – 10:42 (42) Phaco STE или Phaco DSE – това е въпросът – Й.Йорданов, П.Хубанов, Н.Бодурова, И.Питакова, А.Събева, К.Карабелева

10:42 – 10:48 (43) Операция на катаракта при непрозрачна роговица – П.Манолова, Й.Кирилова, Н.Сурчев, А.Петкова П.Василева

10:48 – 10:54 (44) Критично значение на разпознаване на ексфолиативен синдром предоперативно – П.Василева, Йорданка Кирилова, Александра Георгиева, Люба Димитрова 

10:54 – 11:00 (45) Мястото на спекуларната микроскопия в катарактната хирургия – Д.Александрова, Д.Тасков, Г.Тасков, Т.Тасков

11:00 – 11:06 (46) Усложнения при имплантацията на Артизан – Т.Митов

11:06 – 11:12 (47) Корекция на неправилния роговичен астигматизъм с торични вътреочни лещи – М.Лазов, В.Даскалов, Р.Керемедчиева

11:12 – 11:18 (48) Нови концепции в развитието на  EDOF технологията – В.Даскалов, Р.Керемедчиева, М.Лазов

 

/ Новости /

11:18 – 11:24 (49) Анализ на качеството на образа при пациенти с едно- и двустранна имплантация на EDOF лещи – Б.Иринкова, И.Петкова

11:24 – 11:30 (50) Мануална ротация на на децентрирана торична ВОЛ с помощта на Wavefront – аберометрия – Д. Трошев, П.Щерева, Ст. Трошев

11:30 – 11:36 (51) Имплантация на ирис протеза при пациент с ICE syndome – Д. Трошев, П.Щерева, Ст. Трошев 

11:36 – 11:42 (52) Корекция на неправилен астигматизъм – един пациент, две решения. Клиничен случай  – Е.Грозданова, Д.Тасков, Г.Тасков, Т.Тасков  

Фирмен симпозиум Алкон / Бикомед

11:42 – 12:02 NGENUITY – Тransform your experience – Лектор: Dr Ozana Moraru (Romania) /онлайн презентация/

12:05 – 12:25 ARGOS – Тhe smart planning solution that keeps efficiency and accuracy – Лектор: Dr Zoltan Madaras (Romania) /онлайн презентация/

12.30 – 14:00 Обяд в ресторантите на хотела

 

14.00 – 15:40 Сесия 5 – Роговица и рефрактивна хирургия

Модератори: Проф. Хр. Групчева, доц. А. Андреев, доц. Б. Кючуков

 

/ БДО /

14:00 – 14:06 (53) Femto-LASIK или Femto-iLASIK – нашата методика – Н.Бодурова, П.Хубанов, К.Карабелева, Й.Йорданов, И.Питакова

14:06 – 14:12 (54) Астигматична корекция – нашият опит при хирургичното лечение – А.Събева, П.Хубанов, К.Карабелева, Н.Бодурова, И.Питакова, Й.Йорданов

14:12 – 14:18 (55) Регрес след лазерна корекция на хиперметропия – Т.Митов

14:18 – 14:24 (56) Предизвикателства на пенетриращата кератопластикапри очи без леща и стъкловидно тяло – Д.Стръмски, И.Шандурков

14:24 – 14:30 (57) Ефектът на естетичните процедури върху предната очна повърхност: козметичен комфорт? – Хр. Групчева, М.Радева

 

/ Новости /

14:30 – 14:36 (59) Boston Keratoprosthesis – проследяване и следоперативно поведение –  В.Петков, А.Андреев, И.Боршуков

14:36 – 15:00 Дискусия

Фирмен симпозиум World Medicine

15:00 – 15:20 “Dry eye treatment” -Лектор: Assoc. Prof. Muhammed Batur (Турция)

Фирмен симпозиум Теа

15:20 – 15:40 Локални кортикостероиди без консервант – Qantum satis.  Лектор: Проф. Хр. Групчева

15.40 – 16:10 Кафе пауза

 

16:10 – 17:00 Сесия 6 – Ковид + награди „Ковид”

Модератори: Проф. Цв. Димитров, Проф. Б. Ангелов, доц. Я. Манолова

 

/ БДО /

16:10 – 16:16 (60) Патологични промени в зрителния нерв, асоциирани с прекарана коронавирусна инфекция – Р.Христова, Г.Марков, Г.Цветкова, Я.Здравков, А.Оскар

16:16 – 16:22 (61) Новодиагностицирани вътреочни възпаления след прекарана коронавирусна инфекция – Р.Христова, Г.Марков, Г.Цветкова, Я.Здравков, А.Оскар

16:22 – 16:28 (62) Витреоретиналната хирургия във времето „Ковид” – И.Петкова, Л.Шахинян, А.Георгиева

16:28 – 16:34 (63) Контрол на миопията – преди и след пандемията – М.Стоева-Миланова, Хр. Групчева

16:34 – 16:40 (64) Ковид 19 и очни проблеми – имаме ли доказателства – Я.Манолова, В.Шехеров, В.Йоцова

16:40 – 16:46 (65) Очни прояви при Ковид 19 –представяне на клинични случаи – В. Боянов, Й.Кирилова, А.Петкова, К.Рачева, П.Василева

16:46 – 17:00 Дискусия

 

17.00 – 18:00 Сесия 7 –  Глаукома

Модератори: Проф. М. Конарева, доц. М. Атанасов, доц. Ст. Костова

 

/ БДО /

17:00 – 17:06 (66) Късна проява на хориоидална ефузия след трабекулектомия – М.Радева, Й.Кирилова, П.Василева

17:06 – 17:12 (67) Клиничен подход при много напреднала глаукома – Т.Митов, Д.Митова

17:12 – 17:18 (68) Интраоперативна гониоскопия – гледка към миниинвазивната глаукомна хирургия – Б.Кючуков, Н.Великова, Р.Узунов

17:18 – 17:24 (69) Какво лечение да изберем при напреднала глаукома – Б.Ангелов

 

/ Новости /

17:24 – 17:30 (70) Първи резултати от електроретинографските изследвания при пациенти с препериметрична глаукома – Е.Мермеклиева

17:30 – 17:36 (71) Закъсняла диагноза при пигментна глаукома – П.Василева, Йорданка Кирилова, Мария Танева, Васил Боянов

17:36 – 17:42 (72) PreserFlo – най-новият имплант в хирургията на глаукома – В.Даскалов, Г.Петрова

17:42 – 18:00 Дискусия                 

18.00 Събрание БДО

20:00 Вечеря в ресторантите на хотела                 

 

Събота 16.10.2021

09:00 – 19:00  Захари Зограф – изложба на спонсорите

09:00 – 19:00  Зала Интернационал – представяне на изложителите

09:00 – 19:00  Електронни постери на екраните в лобито на хотела

 

Зала “Захари Зограф” щанд на Бикомед

08:30 – 19:30 Курс DRYLAB с EYESI симулатор

 

Зала „Мусала”

09:30 – 18:00 Практически курс (Wet Lab) „Интравитреални инжекции” (с подкрепата на Bayer)

 

Зала „Боровец” / паралена сесия

 

12:00 – 13:30 15-ти витреоретинален симпозиум  “Знаем ли всичко за макулата?” (втора част)

Модератор: Проф. И. Петкова, Доц. Д. Колева-Георгиева

 

12:00 – 12:15 Genetic testing landscape study – O.Galvin, P.Stratieva, A.Daly (Europa, Australia)

12:15 – 12:30 Комбинирано лечение на венозните оклузии на ретината, асоциирани с оток на макулата – А.Георгиева, К. Телбизова, И. Петкова   (София)

12:30 – 12:45 Макулен оток при неинфекциозен увеит – В.Миткова-Христова (Пловдив)

12:45 – 13:00 Макулена морфология при деца с ретинопатия на недоносените – С.Крумова, В.Маринов, Н.Сивкова (Пловдив)

13:00 – 13:15 Възможности за оптична корекция на зрението за далече при макулна дегенерация – Хр. Благоев (София)

13:15 – 13:30 Дискусия

14:30 – 15:30 Курс: Стъпка в бъдещето. Alcon Ngenuity 3D Visualization System – “друга реалност“ в очната хирургия на заден и преден очен сегмент (Демонстрационна 3D кино сесия)

 

Зала „Рила“ – с онлайн излъчване

 

08.30 – 10:00 Сесия 8 – Ретина  (първа част)

Модератори: Проф. Златарова, доц. Хр. Видинова, доц. Д. Митова

 

/ БДО /

08:30 – 08:36 (73) Нашият опит в лечението на централен серозен рохиоретинит с микропулс лазер – М.Янева, К.Телбизова, И.Петкова

08:36 – 08:42 (74) Алгоритъм за диагностика на болест на Щаргард и Cone-Rod дистрофии – Е.Мермеклиева

08:42 – 08:48 (75) Болест на Щаргард – възможности за терапия –  Д.Митова

08:48 – 08:54 (76) Съвременни средства за лечение на АМД – М.Минчева, Д.Тасков, Г.Тасков, Т.Тасков

08:54 – 09:00 (77) Усложнения след анти-VEGF терапията при МДСВ – Хр. Видинова

09:00 – 09:06 (78) Оптична кохерентна томография – ангиография при неоваскуларна МДСВ – Р.Киркова, С.Мургова, И.Танев

09:06 – 09:12 (79) Клиничен подход влечението на ДМЕ- Д.Митова

09:12 – 09:18 (80) Създаване и първи резултати от регионален регистър за – диабетна ретинопатия – З.Златарова, Е.Христова, Д.Косева, К.Докова, К.Близнакова

09:18 – 09:24 (81) Диагностична прецизност на Ангио ОСТ Plex Elite 9000. Приложение – Б.Самсонова

09:24 – 09:30 (82) Презентация: Проект за създаване на дигитална платформа за  заболявания на макулата и глаукома – проф. И.Петкова

09:30 – 10:00 Дискусия                   

10.00 – 10:30 Кафе пауза

 

10.30 – 12:00 XV-ти Витреоретинален симпозиум “Знаем ли всичко за макулата?” (първа част)

Модератор: Проф. Н. Сивкова, Prof. Ulrich Bartz-Schmidt

 

10:30 – 10:45 (83) Do we need ILM flap for macular hole surgery? – U. Bartz-Schmidt (Tübingen, Germany) /онлайн презентация/

10:45 – 11:00 (84) Епиретинена мембрана – прогностични фактори, сигурност и ефикасност на оперативното лечение – Д.Колева-Георгиева (Пловдив)

11:00 – 11:15 (85) Да оперираме ли немиопична фовеосхиза? – И.Шандурков (София)

11:15 – 11:30 (86) Течност в макулата: какво да правим? – Н.Сивкова (Пловдив)

11:30 – 11:45 (87) Macular atrophy in patients treated with anti-VEGF for neovascular macular degeneration (nAMD). What we know, what we need to do? – St. Mennel (Innsbruck, Austria) /онлайн презентация/

11:45 – 12:00 Дискусия

 

12:00 – 13:30 Награда „Проф. Дъбов”

Модератори: Проф. Л. Войнов, доц. Б. Дъбов

 

12:00 – 12:10 (88) Участие на протеин киназа СК2 в TGFβ- индуцирания епително-мезенхимен преход на лещено епителни клетки  – В. Хайкин

12:10 – 12:20 (89) Аблационна или анти – VEGF терапия при ретинопатията на недоносеното – нашият опит и доказателства от световната литература – K. Шангова

12:20 – 12:30 (90) Послоен анализ на макулния капилярен кръвоток (Flow), капилярна плътност (Density) и фовеоларна аваскуларна зона (FAZ) в очи без установена очна патология чрез Оптична Кохерентна Томография Ангиография (OCT-A) –  Атанас Богоев

12:30 – 12:40 (91)  Ролята на ангио-оптичната кохерентна томография (oct-a) при хирургичното лечение на витреоретиналния интерфейс –  А.Ценова-Гъцева

12:40 – 12:50 (92) Микроструктурни доказателства за увреждане на предна очна повърхност от естествени и изкуствени източници на УВ светлина – М. Радева

12:50 – 13:00 (93) Интензивна пулсова светлина (IPL) иновативен метод  за лечение на Мейбомиева дисфункция при пациенти със синдрома на сухото око – М. Димитрова

13:10 – 13:20 (94) Анализ на резултатите след гониотомия с Kahook Dual Blade при възрастни пациенти с откритоъгълна глаукома  – Н.Великова

13:20 – 13:30 (95) Съдово ремоделиране след анти-vegf терапия при пациенти с неоваскуларна макулна дегенерация, свързана с възрастта – Р. Киркова

13:30 – 14:30 Обяд в ресторантите на хотела

 

14:30 – 17:40 Сесия 8 – Ретина – БДО (втора част)

Модератори: Доц. Б. Дъбов, доц. И. Танев, доц. E. Мермеклиева

 

 

14:30 – 14:36 (96) Състояние на макулата след операция за отлепване на ретината – Й.Кирилова, М.Радева, П.Василева

14:36 – 14:42 (97) Хирургичен подход за лечение на усложнения при болестта на Коатс с късна изява при възрастен пациент – Д.Колева-Георгиева, К.Кацаров, Й.Башева-Краева, Н.Сивкова

14:42 – 14:48 (98) Двустранен вътреочен лимфом при пациентка с Неходжкинов лимфом / NHL-DLBCL / – резултати от оперативното лечение- Д.Колева-Георгиева, П.Георгиев, Н.Сивкова

14:48 – 14:54 (99) Хирургичен подход при първично отлепване на ретината – две  годишно  проучване – В.Даскалов, Р.Трайковски, М.Мемиш, Д.Петков

14:54 – 15:00 (100) Нужна ли е face-down позиция след хирургия на макулна дупка – И.Кунева, И.Петкова

15:00 – 15:06 (101) Ендоскопска витректомия – И.Танев

15:06 – 15:20 Дискусия

Фирмен Симпозиум Рош

15:20 – 16:00 “New directions in the treatment of retinal diseases: what is to come after the current anti-VEGF treatments?” – Andras Seres MD. Модератор проф. Ива Петкова /онлайн презентация/

Фирмен Симпозиум Новартис

16:00 – 16:45 „Подобряване на терапевтичният подход при пациенти с влажна МДСВ“–  д-р Ивана Гардашевич (Словения). Модератор д-р Илиан Шандурков /онлайн презентация/

Фирмен Симпозиум Байер

16:45 – 17:15 Eylea in nAMd – Dr. Michael Stewart, (САЩ). Модератор д-р Бисера Самсонова /онлайн презентация/

17.15 – 17:40 Кафе пауза

 

17:40 – 19:20 Сесия 8 – Ретина – Новости (трета част)

Модератори: Проф. И. Петкова, доц. Д. Колева, доц. Благоева  

 

17:40 – 17:46 (102) Клиничен случай: Субретинални лещени маси – Б.Дъбов, А.Богоев

17:46 – 17:52 (103) Предизвикателството премакуларна хеморагия при влажна форма на МДСВ – М.Милковска, П.Тодорова, И.Шандурков

17:52 – 17:58 (104) Лечение на МДСВ с анти-ангиогенетик под формата на капки – Р.Трайковски, В.Даскалов, Т.Бозева

17:58 – 18:04 (105) Влияние на катехина и епикатехина върху зрителната функция и ретинната перфузия – Р.Киркова, И.Танев

18:04 – 18:10 (106) Първи впечатления от прилагането на Faricimab при пациенти с ДМЕ и МД – В.Даскалов, Р.Трайковски, Т.Бозева, Г.Петрова, М.Мемиш, Д.Димитров

18:10 – 18:16 (107) Да подходим по друг начин – И.Петкова

18:16 – 18:22 (108) Нарастващата роля на ОСТ А в диагностиката и терапията на диабетната ретинопатия – И.Кунева, Б.Иринкова, И.Петкова

18:22 – 18:28 (109) Съвременни тенденции при лечение на хронична форма на Централна серозна хориоретинопатия – С.Недев

18:28 – 18:45 Дискусия

Фирмен симпозиум Натурфарма

18:45 – 19:05 “Ефекти от приложението на Ситиоптик при пациенти с първична откритоъгълна глаукома” – Доц. Д-р Христина Благоева, МБАЛ „Света София“, СУ „Климент Охридски

19:05 – 19.20 Официално закриване на конгреса

20:00 Вечеря в ресторантите на хотела                 

 

Електронни постери

 1. Клиничен случай на полимикробен кератит при офталмопатия на Грейвс – В.Петрова, И.Петкова , Р.Ковачева
 1. Комбинирано лечение при болест на Coats – клиничен случай – Златарова З., Христова Е.
 1. ОСТ-А характеристики на фовеоларната аваскуларна зона при болни от захарен диабет – Д.Косева, З.Златарова, М.Кънева
 1. Клиничен случай на папилофлебит след COVID-19 – Тарловска Х., Великова Н., Кючуков Б.
 1. Детското очно здраве в условия на пандемия с COVID-19 – Радева М., Христова Е., Димитрова К., Барбукова А.
 1. Секвениране на клиничен екзом при български пациенти разкрива различни ретинопатии, свързани с мутации в GUCY2D – К. Каменарова, Н. Велева, К. Михова, Н. Сергеева, А. Оскар и Р. Кънева
 1. Сравнителен микроструктурен анализ на ендотелна дистрофия на Фукс със слит сканираща и конфокална микроскопия – В. Йоцова, В.Шехеров, Хр. Групчева
 1. Рискови фактори за развитие на увеитите – С. Николаева, Б. Ненчева
 1. Клинична и генетична характеристика на пациенти с ахроматопсия – Н. Велева, А. Оскар, К. Каменарова, К. Михова, Р. Кънева
 1. Детска катаракта – епидемиологична и клинична характеристика – Й. Кънева, Н. Велева, А. Оскар, Г. Димитрова, О. Младенов, П. Кемилев, В. Хайкин, И. Петкова
 1. Установено необичайно високо разпространение на нарушения в цветното зрение при деца от област Кюстендил – С. Стойкова, Е. Петрова, С. Йорданова*, М. Драгомирова*
 1. Предно-сегментни ОСТ показатели и ролята им в диагностиката на пациенти с роговична ектазия – А. Атанасов, М. Атанасов, М. Конарева-Костянева , Н. Сивкова
 1. Секвениране от ново поколение разкрива патогенни мутации при български пациенти с наследствени дегенерации на ретината – К. Каменарова, К. Михова, Н. Велева, Е. Мермеклиева, Б. Михайлова, Г. Димитрова, П. Стратиева, К. Коев, А. Оскар, И. Шандурков, И. Търнев, С. Чернинкова и Р. Кънева
 1. Персонализирана терапия на предната очна повърхност – Н. Николова
 1. Дивергентен страбизъм и хиперметропия – К. Крумова В. Чернодринска Н. Мунева – ОТПАДА НЕПОЛУЧЕН
 1. Скрининг на ретинопатията на недоносеното – иновации в телемедицината – Я. Манолова, К. Шангова
 2. Усложнение от херпетичен кератит при дете – Н. Стоянова, К. Рачева, М. Димова, П. Василева
 1. Синдром на Ушер – клиничен случай – Н. Сергеева, Ст. Костова
 1. Възможности на съвременните изобразяващи методики – ОСТ и ОСТ-ангиография в диагностиката и проследяването на пациенти с множествена склероза. Обзор – Б. Михайлова, С. Чернинкова
 1. Офталмологична клинична изява на сложен хетерозигот в гена CRB1 с несиндромна форма на Retinitis pigmentosa – Б. Михайлова, К. Каменарова, К. Михова, Р. Кънева
 1. Дебелина на хориоидеята в контрола на миопия при деца – Б. Михайлова, Г. Христова, Л. Станкова
 1. Клиничен случай на патологична миопия у дете – Б. Михайлова, И. Шандурков
 1. Вариации на cherry-red spot при болестта на Niemann-Pick – А.Оскар, С.Славчев, П.Импалиатели, Е.Лазарова, Г.Димитрова

24. Телца на Krückmann-Wölfflin (Brushfield) при здрави деца с тъмни ириси – Б. Михайлова

25. Две различни конгенитални заболявания при един и същ пациент – А.Оскар, П.Импалиатели, С.Славчев, Н.Велева, Г.Димитрова – ОТПАДА НЕПОЛУЧЕН

26. Еволюция при дете с вродени пигментни невуси в очното дъно – Попова А.

27. Диагностичен подход и ранна детекция при увреждане на преден очен сегмент от факторите на околната среда – Д. Бояджиев, М. Маринов, Е. Нешкински – ОТПАДА НЕПОЛУЧЕН

28. Загуба на зрение след евакуация на силикон – Д.Митова, Т.Митов – ОТПАДА НЕПОЛУЧЕН

29. Епидемиология на миопията при деца – Красина Вълчева

30.  Две страни на една монета – Я. Рибалкина, Й. Кирилова, Aкад. П. Василева

31. Конкомитентен или паралитичен страбизъм? А защо не по нещо и от двата… – Г.Димитров, Г.Димитрова, А.Оскар, О.Младенов, М.Баташки

32. Синдром на Кноблох – Н.Андонова, Г.Димитрова, А.Оскар, О.Младенов, М.Баташки

33. Особености в лечението на морганиевата катаракта – К. Белчева, Я. Здравков, Р. Христова, Г. Цветкова, А. Оскар

34. Персистираща субретинална течност поради централна серозна ретинопатия при наличие на силиконова тампонада – Моника Димитрова, Ирина Кунева, Ива Петков

35. Окуло-дермато-васкуларен синдром Peau d`orange – М.Някшолова, Н.ВЕЛЕВА, Г.Димитрова, А.Оскар, п.КЕМИЛЕВ, О.МЛАДЕНОВ

36. Dirofilaria repens със субконюнктивна локализация – клиничен случай – И. Инджов, В. Желева, Б. Кючуков

37. Неартериитна предна исхемия на зрителния нерв при друзи на папилата – Владимир Ставрев, Марин Атанасов, Нели Сивкова

38. Микроструктурни промени в  макулата при хиперметропия и амблиопия – преди и след оклузия – А. Барбукова, М. Бояджиева, Д. Бояджиев, М.Радева

 

* За да се осъществи натоварената програма на конгреса, настояваме за спазване на регламента за орални презентации – 6 минути, което включва и видео филмите. Докладите се подготвят на флашка и се дават на техническото лице в залата преди представянето им. 

** Електронните постери да бъдат не повече от 6 слайда, включително заглавието. Ако има прикачен видеофилм, той да започва автоматично и да е с дължина не повече от 1 минута. Срок за изпращане на файловете – 30.09

*** В тематичните сесии ще се представят първо докладите от конгреса и веднага след това – докладите за „Новости в офталмологията”.

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
Тел: 0897 09 3041, 0894 36 9636, 0898 68 0468
Имейл: bdo2021@mareamedical.com, info@mareamedical.com