Регламент за резюмета

banner_app_no_date_title

 

Регламент за подаване на резюме:

В програмата на конгреса ще бъдат включени само резюмета които отговарят на следните изисквания:

  • Заявки за участие в научната програма ще се приемат САМО от членове на БДО, които са платили членският си внос. Съответните такси и банкова сметка ТУК
  • За участие на доклади в “Новости” – докладите трябва да представят действителни новости в областта на офталмологията. 
  • Резюметата могат да бъдат представени като: електронен постер, филм или доклад
  • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин – заглавие, автор, институция, 1) цел, 2) материали и методи, 3) резултати, 4) обсъждане, 5) ключови думи
  • Електронните постери трябва да бъдат Power Point презентация (.ppt/.pptx) с не повече от 6 слайда, включително заглавието във формат за екран 16:9
  • Докладите избрани да бъдат презентирани като филм трябва да започват автоматично и да са с продължителност до 1 минута
  • В сесията за електронни постери могат да бъдат включени и филми с продължителност до 3 минути
  • Всички подадени резюмета ще бъдат оценявани анонимно.

 

Срокове:

  • За заглавия на докладите до 31.05.2021 г.
  • За резюмета на докладите до 31.08.2021 г.

 

Изисквания за форматиране на доклади:

Във връзка с размера на екрана за мултимедийна прожекция, в конгресния център на хотел Рила, Боровец, докладите трябва да бъдат предварително подготвени във формат .ppt или .pptx  с размер на слайдовете 16:9
Инструкции как става това: от основната лента на Design>> след това избор на Page Setup>> след това On-screen Show (16:9)

Презентацията трябва да бъде записана на флашка и да се предаде на техническото лице в залата предварително в аванс, а не непосредствено преди презентиране.
Всички лектори в конференцията трябва да се съобразяват и вместват в предвиденото време.

 

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
Тел: 0897 09 3041, 0894 36 9636, 0898 68 0468
Имейл: bdo2021@mareamedical.cominfo@mareamedical.com