Регламент за доклади и постери

BDO_banner_1000x500_desktop

Регламент за подаване на резюмета и постери:

В програмата на конгреса ще бъдат включени само резюмета, които отговарят на следните изисквания:

 • Заявки за участие в научната програма ще се приемат САМО от регистрирани за участие в конгреса делегати, както и от членове на БДО, които са платили членският си внос. Съответните такси и банкова сметка ТУК
 • За участие на доклади в “Новости” – докладите трябва да представят действителни новости в областта на офталмологията
 • За участие в конкурса за награда на млад учен „Проф. Дъбов“ – не се допускат колективни работи, участниците трябва да са до 35 години и докладите се изпращат в пълен текст
 • Продължителността на всички презентации и филми е 6 минути
 • За участие в орална презентация се приемат до 3 доклада с един и същи първи автор
 • Резюметата могат да бъдат представени като: електронен постер, филм или доклад
 • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин – заглавие, автор, институция, 1) цел, 2) материали и методи, 3) резултати, 4) обсъждане, 5) ключови думи
 • Електронните постери трябва да бъдат Power Point презентация (.ppt/.pptx) с не повече от 6 слайда, включително заглавието във формат за екран 16:9. Ако има прикачен видеофилм, той да започва автоматично и да е с дължина не повече от 1 минута.
 • Електронните постери се изпращат на имейл
 • Докладите избрани да бъдат презентирани като филм трябва да започват автоматично и да са с продължителност до 6 минута
 • В сесията за електронни постери могат да бъдат включени и филми 
 • Всички подадени резюмета се оценяват анонимно от програмния комитет на събитието.

 

Срокове:

 • За резюмета на доклади и постери до 31.08.2021г. Подават се през онлайн форма.
 • Пълните доклади за конкурс “Дъбов” до 31.08.2021г. Подават се през онлайн форма.
 • Електронни постери – Power Point файловете на одобрените за електронен постер, се изпращат до 30.09.2021г. (срокът е удължен). Изпращат се на имейл bdo2021@mareamedical.com

 

Изисквания за форматиране на доклади:

Във връзка с размера на екрана за мултимедийна прожекция, в конгресния център на хотел Рила, Боровец, докладите трябва да бъдат предварително подготвени във формат .ppt или .pptx  с размер на слайдовете 16:9
Инструкции как става това: от основната лента на Design>> след това избор на Page Setup>> след това On-screen Show (16:9)

Презентацията трябва да бъде записана на флашка и да се предаде на техническото лице в залата предварително в аванс, а не непосредствено преди презентиране.

 

Формата за изпращане на резюмета е вече затворена!

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
Тел: 0897 09 3041, 0894 36 9636, 0898 68 0468
Имейл: bdo2021@mareamedical.cominfo@mareamedical.com