XIV Национален конгрес на БДО

14-17 октомври 2021г. | хотел Рила, Боровец