Регламент и подаване на резюмета

bdo_2022_1250x500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Регламент за доклади –

 • Заявки за участие в научната програма ще се приемат САМО от регистрирани участници с платена регистрационна такса и членски внос, ако са членове на БДО
 • Продължителността на всички презентации и филми е до 7 минути
 • За участие с орална презентация се приемат до 3 доклада с един и същи първи автор
 • Резюметата могат да бъдат представени като: електронен постер, филм или доклад
 • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин: заглавие, автор, институция, 1) цел, 2) материали и методи, 3) резултати, 4) обсъждане, 5) ключови думи
 • Електронните постери трябва да бъдат Power Point презентация (.ppt/.pptx) с не повече от 6 слайда, включително заглавието във формат за екран 16:9. Ако има прикачен видеофилм, той да започва автоматично и да е с дължина не повече от 1 минута.
 • Докладите избрани да бъдат презентирани като видеофилм трябва да започват автоматично и да са с продължителност до 7 минути
 • Чрез формата се подават и предложенията за клиничен случай за консилиум диагностикум и клинична фотография
 • В сесията за електронни постери могат да бъдат включени и видеофилми 
 • Всички подадени резюмета се оценяват анонимно от програмния комитет на събитието.

 

 – Срокове –

 • Подаване на резюмета и заглавия на клинични случаи и филми до 15 Юли 2022 
 • Окончателни снимки, филми и постери до 01 Октомври 2022 | изпращат се на bdo2022@mareamedical.com 
 • Финализирани клинични случаи до 10 Октомври 2022 | изпращат се на bdo2022@mareamedical.com 

 

– Изисквания за форматиране на доклади –

Във връзка с размера на екрана за мултимедийна прожекция, в хотел Бест Уестър Експо, докладите трябва да бъдат предварително подготвени във формат .ppt или .pptx  с размер на слайдовете 16:9, FULL HD 1920x1080px. 
Инструкции как става това: от основната лента на Design>> след това избор на Page Setup>> след това On-screen Show (16:9)

Презентацията трябва да бъде записана на флашка и да се предаде на техническото лице в залата предварително в аванс, а не непосредствено преди презентиране.

 

Подаване на резюмета | БДО 2022

 • Бележка: За да подадете резюме трябва да бъдете регистриран участник със заплатена регистрационна такса.
 • Всички резюмета трябва да бъдат структурирани по следния начин:

  Заглавие
  Автор
  Институция/Месторабота

  1. Цел
  2. Материали и методи
  3. Резултати
  4. Обсъждане
  5. Ключови думи
  Accepted file types: doc, docx, pdf.
  Бележка: Организациония комитет си запазва правото да промени избраният от вас тип на презентация, според програмата на конференцията.