Регламент и подаване на резюмета

bdo_2022_1250x500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки за участие в научната програма ще се приемат САМО от регистрирани участници с платена регистрационна такса. За членове на БДО и платен членски внос за 2022г.

Подадените резюмета се оценяват анонимно от програмния комитет на събитието.

 

– Регламент за презентации –

 • Продължителността на всички презентации е до 6 минути
 • За участие с орална презентация се приема 1 доклад от един първи автор
 • Научна или клинична тематика, значима за офталмологията
 • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин: заглавие, автор, институция и 1) цел, 2) методи, 3) резултати, 4) заключение

 

– Регламент за ел.постери –

 • Темата да се представи в рамките на 6 слайда и до 400 думи
 • Приема се само по 1 ел. постер от един първи автор
 • Научна или клинична тематика, значима за офталмологията, клинични случаи, нови методи и апаратура
 • За оценка се подава неструктурирано резюме, което може да включва 1) цел, 2) методи, 3) резултати и 4) заключение
 • Формат на файла Power Point презентация (.ppt/.pptx) във формат за екран 16:9

 

– Регламент за консилиум диагностикум –

 • Представяне на клиничен случай, който представлява диагностичен проблем
 • За оценка са подава презентация от 6 слайда:

1-ви слайд: Заглавие и автори

2-ри слайд: Представяне на случая

3-ти слайд: Въпрос към панела относно необходимите изследвания за поставяне на диагноза

4-ти слайд: Представяне на направените изследвания

5-ти слайд: Въпрос към панела за поставяне на окончателна диагноза

6-ти  слайд: Кратка мотивация за поставената окончателна диагноза

 

– Регламент за видеофилм: документален или научно-практически –

 • Темата да бъде редставена в рамките на 5 минути
 • Приема се само по 1 филм от първи автор
 • Да включва “Заглавие” и “Автори” в началото на филма
 • Желателно е да бъде озвучен, може с дикторски глас или музика
 • Приемат се надписи в ключовите моменти на филма
 • Тематика – всичко свързано с офталмологията
 • Формат на филма MP4 или AVI

 

– Регламент за дигитална фотография –

 • Всеки участник може да изпрати 1 снимка с кратка история или обяснение
 • Снимката може да е със смартфон, фундус камера, предносегментна камера, ОСТ, ОСТА, ехограф или друго образно изследване
 • Приема се и колаж от няколко снимки с различни средства на един и същи клиничен случай
 • Текста на обяснението да бъде инегриран в снимката
 • Формат на снимката jpg с размери 10/7.5 in, 300 dpi

 

– Регламент за представяне на нова книга –

 • Всеки автор подава заявка за участие с резюме на книгата и представяне в рамките на 6 PPT слайда.

 

– Регламент за учстие в конкурса за млад учен  на името на проф. Стоимен Дъбов –

Целта на конкурса е морално и материално стимулиране творческата активност на млади научни работници (до 35-годишна възраст). Учредена е през 1996 г. и включва грамота и материална награда с дарени от проф. С. Дъбов средства. Кандидати са млади специалисти подготвили пълнотекстова публикация на български и английски език и изнесли доклад в рамките на 8 минути на форума на БДО.
Журито се състои от наследниците на проф. С. Дъбов (и борд определен от тях) и към момента включва завеждащите катедрите по офталмология в страната. Наградата се връчва от председателя на журито и статията се отпечатва в сп. “Български офталмологичен преглед” със снимка на наградения. В списанието се отпечатват и докладите на всички участници в конкурса.
Критериите за оценка на работата са:

 • правилно формулирана цел,
 • добър подбор и представяне на методите,
 • значимост на резултатите и техния анализ,
 • структуриране на дискусията и акцентиране върху иновациите и оригиналността на проучването,
 • стил на текста на двата езика,
 • подредба и оформление на презентацията,
 • презентационни умения на кандидата.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят своята пълнотекстова публикация до 31 Август 2022 на български и английски език, като следват инструкциите на сп. “Български офталмологичен преглед”. След предварителна селекция, кандидатите ще бъдат включени с 8 минутна презентация в сесия на 29.10.22 в зала „Рила“.

 

 – Срокове –

 • Резюмета и заглавия на клинични случаи и филми – 15 Юли 2022 | изпращат се през формата по-долу |
 • Електронни постери, дигитални снимки и филми – 01 Октомври 2022  | изпращат се на имейл bdo2022@mareamedical.com |
 • Финализирани клинични случаи – 10 Октомври 2022 | изпращат се на имейл bdo2022@mareamedical.com |
 • Доклади за участие в конкурса за млад учен “проф. С. Дъбов” –  31 Август 2022 | изпращат се на имейл bdo2022@mareamedical.com |

 

Форматиране на доклади

Във връзка с размера на екрана за мултимедийна прожекция, докладите трябва да бъдат предварително подготвени във формат .ppt или .pptx  с размер на слайдовете 16:9, FULL HD 1920x1080px. 
Инструкции как става това: от основната лента на Design>> след това избор на Page Setup>> след това On-screen Show (16:9)

Презентациите трябва да бъдат записана на флашка и да се предадат на техническото лице в залата предварително в аванс, а не непосредствено преди презентиране.

 

 – Формата за изпращане на резюмета е затворена