Конференция „Постижения и перспективи в офталмологията“

28-30 октомври 2022г. | хотел Рила | Боровец