Регламент за резюмета

baner_website

 

 

Регламент за подаване на резюме:

 

В програмата на конференцията ще бъдат включени само резюмета които отговарят на следните изисквания:

  • Подадени са от регистриран участник с платена регистрационна такса
  • Представя действителни новости в областта на офталмологията. Резюмета, които не са новост трябва да бъдат подготвени като електронен постер
  • Резюметата могат да бъдат представени като: електронен постер, филм или доклад
  • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин – заглавие, автор, институция, 1) цел, 2) материали и методи, 3) резултати, 4) обсъждане, 5) ключови думи
  • Електронните постери трябва да бъдат Power Point презентация (.ppt/.pptx) с не повече от 6 слайда, включително заглавието във формат за екран 16:9
  • Докладите избрани да бъдат презентирани като филм трябва да започват автоматично и да са с продължителност до 1 минута
  • В сесията за електронни постери могат да бъдат включени и филми с продължителност до 3 минути
  • Всички подадени резюмета ще бъдат оценявани анонимно.

 

Срокове:

  • За резюмета не по-късно от 23:59ч. на 30.09.2020
  • За електронни постери и филми до 23:59ч. на 04.11.2020

 

Изисквания за форматиране на доклади:

Във връзка с размера на екрана за мултимедийна прожекция, в конгресния център на хотел Рила, Боровец, докладите трябва да бъдат предварително подготвени във формат .ppt или .pptx  с размер на слайдовете 16:9
Инструкции как става това: от основната лента на Design>> след това избор на Page Setup>> след това On-screen Show (16:9)

Презентацията трябва да бъде записана на флашка и да се предаде на техническото лице в залата предварително в аванс, а не непосредствено преди презентиране.
Всички лектори в конференцията трябва да се съобразяват и вместват в предвиденото време.

 

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
Тел: 0897 09 3041, 0894 36 9636, 0898 68 0468
Имейл: novosti2020@mareamedical.cominfo@mareamedical.com