Конференция Новости в офталмология

Софийско офталмологично дружество

Важно съобщение

  Поради усложнената и трудно предвидима обстановка с развитието на пандемията COVID-19, бихме искали да Ви информираме, че тазгодишната конференция „Новости в Офталмологията“ няма да може да се изпълни в очаквания от всички нас формат. Планирани са нови дати за провеждане...

Представяне на конференцията

    Представяне на конференцията   От името на Организационния комитет на „Софийско дружество по офталмология“ бихме искали да Ви информираме, че 34-то издание на конференция „Новости в офталмологията“ ще се проведе на 27-29 ноември...

Конферентно приложение (conf app)

  Конферентно приложение в помощ на конференцията   За оптимална организация на конференция без изполването на хартия (paperless conference) ще въведем използване на специално конферентно мобилното приложение

Регистрационни такси и срокове

    Регистрационни такси и срокове   Ранна регистрация (удължена до 15.10.2020) Офталмолози и работещи пенсионери –  90 лв. Специализанти – 50 лв. Редовна регистрация  Офталмолози...

Регламент за резюмета

    Регламент за подаване на резюме:   В програмата на конференцията ще бъдат включени само резюмета които отговарят на следните изисквания: Подадени са от регистриран участник с платена регистрационна такса Представя действителни...

Организационен комитет

   Членове на Организациония комитет   Председател: проф. Лъчезар Войнов, д.м. Зам-председател: проф. Ива Петкова, д.м. Секретар: доц. Борислав Кючуков, д.м. Членове: доц. Георги Йорданов,...