Приложение на ОСТ – ангиография при диагностика и проследяване на пациенти с централна ретинална венозна окулзия – Г. Стоилова, П. Тодорова