Имплантация на леща с изкуствен ирис при пациент с роговична трансплантация, претърпял травматично хеморагично отлепване на ретината – М. Йорданова, И. Шандурков