Идиопатична интракраниална хипертензия – диагноза на изключването – Б. Владимирова, Ю. Бонева, Й. Кирилова, П. Василева