Едностранен хориоретинит – едновременна инфекция с Toxoplasma gondii и Toxocara canis – Гр.Лалов, А.Георгиева, П.Василева