Едностранен хипертензивен склероувеит – Б.Петрова, К.Рачева, П.Василева