Диагностичен и терапевтичен подход при хроничен рецидивиращ панувеит – К. Рачева, Й. Кирилова, П. Василева