Покана към спонсори и изложители

vizia_header_Novosti2018

Конференция “Новости в офталмологията – 2018”

 

Уважаеми партньори,

От името на Организационния Комитет на Софийския клон на „Българското Дружество по Офталмология“ имам удоволствието да Ви съобщя, че конференцията „Новости в офталмологията“ 2018 ще се състои в хотел РИУ Правец – гр. Правец на 23-25 ноември 2018г.

За да демонстрирате своята позиция в подкрепата си за развитие на българската офталмология и да привлечете вниманието, на специализирано офталмологично общество към дейността на Вашата компания, се обръщаме към Вас с покана за партньорство.

Според предпочитанията на Вашата фирма за размера на финансовата подкрепа, бихте могли да направите своя избор за Генерален, Златен или Сребърен спонсор на конференцията.

 

Генерален спонсор – 30 000 лева без ДДС

Златен спонсор – 20 000  лева без  ДДС

Сребърен спонсор – 10 000 лева без ДДС

 

Схема на щандове ниво 2 – ТУК 

Спонсорите получават време за презентация или лекции пред цялата аудитория на конференцията, както следва: Генерален спонсор – 45 минути; Златен спонсор – 30 минути; Сребърен спонсор – 20 минути

Генералният спонсор  получава рекламна страница (корица-гръб) в Научната програма (сборник с резюмета), щанд на ниво 2, пред основната конферентна зала и лого в имейл кореспонденцията изпращана до всички участници в конференцията.

Златният и Сребърният спонсор  получават по една безплатна страница в Научната програма и щанд на ниво 2, пред основната конферентна зала.

Заплащане на избрания спонсорски пакет се извършва по сметката на „Софийско Офталмологично Дружество“

 

Наем на щанд:

Размерите за масите за щанд са предварително изготвени и съобразени с особеностите на изложбената площ около конферентна зала „Правец“. Размери на щанд: 180 см х 45 см

Цена – 1600 лева без ДДС

 

Схема на щандове ниво 1 – ТУК

 

Поради ограничения брой на места, след потвърждаване на желание за участие, конкретното място ще бъде гарантирано само след получаване на плащане към Организатора.

Заплащане на наем на щанд се извършва по сметката на Мареа Интернешънъл Груп ЕООД

Спонсорските и изложителските пакети включват достъп на двама представители от всяка фирма до: научен форум, кафе паузи, един работен обяд, две вечери и гала-парти на 24-ти Дек. Допълнителни изложители на щанд ще бъдат таксувани с редовна регистрационна такса.

 

Предложения за допълнителна реклама:

  • Рекламна страница в научната програма – 300 лв. без ДДС
  • Знак и лого в основната визия на конференцията – по договаряне
  • Брандирани ленти за баджове – осигуряване на ленти за всички участници
  • Брандирани конферентни материали – осигуряване на материали за всички участници по спецификация
  • Публикуване на информация за съдействието на Вашата компания в медиите, когато това е възможно

 

Рекламните позиции и размерите на рекламата в печатните материали се определят съобразно поетото партньорство и са обект на допълнително уточняване!

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
Тел: 02/980 49 45, 02/ 986 70 34
Моб: 0894 36 9636, 0898 68 0468 
Имейл: novosti2018@mareamedical.com