Официална програма

vizia_header_Novosti2018

 

Годишна конференция на Софийското офталмологично дружество

Новости в офталмологията 2018 | “Катаракта – Рефрактивни аспекти“

23-25.11.2018г.  гр. Правец

 

ОФИЦИАЛНА ПРОГРАМА

 

23.11.2018 / петък /

 

10.00 – 13.00 – НАЦИОНАЛЕН КУРС ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

ТЕМА: “ КАТАРАКТА”

 

  • История на катаракталната хирургия. Развитие в България. Видове принципи, основни характеристики. Интракапсулна катарактна екстракция

Лектор: Проф. Л. Войнов, дм

  • Екстракапсулна мануална екстракция

Лектор:  Д-р Г. Ранков

  • Факоемулсификация

Лектор: Доц. Г. Йорданов, дм, FEBO

  • Детска катаракта

Лектор: Доц. А. Оскар, дм

  • Усложнения на катарактната хирургия

Лектор: Проф. И. Петкова , дм

  • Импланти и катарактна хирургия – видове, показания.

Лектор: Доц. Ат. Калайджиев, дм 

 

14.00 – 14.10 – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

(Проф. Л.Войнов, дм. – Председател на Софийско офталмологично дружество)

 

14.10 – 15.00 – ГЛАУКОМА И УВЕИТИ

Председатели : Проф. Б.Ангелов, дм, Доц.Д.Дъбов, дм, Доц. Хр. Благоева, дм

 

14.10 – 14.16 – Сравнителна характеристика на LTP И SLT

Д-р Бодурова Н., Д-р Хубанов П., Д-р Йорданов Й., Д-р Дечева Д.

ОМЦ “Св. Николай Чудотворец” Варна

 

14.16 – 14.22 – Високо честотна дълбока склеротомия (high frequency deep sclerotomy-HFDS) Нова минимално инвазивна хирургична процедура ab interno в глаукомната хирургия

Танев И1, Бумбарова С2 , Колева С 2, Киркова Р2, Танев В2

1 Катедра по Офталмология, Медицински Университет-София 2 Очна Клиника „Зрение“

 

14.22 – 14.28 – Kahook Dual Blade-методика и първи резултати

Б. Кючуков , Н. Великова

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

 

 14.28 – 14.34 – Честотата и лечение на повишеното ВОН след евакуация на силиконово масло – след парс плана витректомия поради отлепване на ретината

Мария Янева, Лилит Шахинян, Ива Петкова

СБАЛОБ” Зора”, София

 

14.34 – 14.40 – Индикации за хирургично лечение на глаукома – по-добре късно, отколкото никога

Ботьо Ангелов

Медицински Институт, МВР, Очно отделение, София

 

14.40 – 14.46 – Новости при увеитите

Петя Василева

СОБАЛ “Акад. Пашев”, София

 

14.46 – 14.52 – Преден увеит: клинико-епидемиологични данни

Г. Марков, Д. Цонева, И. Петкова, С. Доков, П. Димков, Е.Мермеклиева, Р. Христова, М. Димитрова, Е. Персенска, Г. Димитров, В. Хайкин, А. Георгиева, А. Леви, Н. Даков

УМБАЛ Александровска, СБАЛ Зора

 

14.52 – 14.58 – Панувеит: клинико-епидемиологични данни

Г. Марков, Д. Цонева, И. Петкова, С. Доков, П. Димков, Е.Мермеклиева, Р. Христова, М. Димитрова, Е. Персенска, Г. Димитров, В. Хайкин, А. Георгиева, А. Леви, Н. Даков

УМБАЛ Александровска, СБАЛОБ Зора

 

15.00 – 15.20 – Дискусия

 

15.20 – 15.40 – PFIZER – ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

15.40 – 16.00 – Кафе-пауза

 

16.00 – 17.00 – КАТАРАКТА

Председатели: Доц. Ат. Калайджиев, дм Доц. Б. Кючуков, дм

 

 

16.00 – 16.06 – Collagen Cross-Linking and Cataract Surgery in Patients with Keratoconus

Leopoldo Spadea, MD

“Policlinico Umberto I” Hospital “Sapienza” University of Rome, Italy.

 

16.06 – 16.12 – Техника ‘Шевна машина’ /sewing machine technic/

Е.Грозданова, Д.Тасков, Г.Тасков

СОБАЛ “Луксор” Пловдив

 

16.12 – 16.18 – Менажиране на пациенти с кератектазия и катаракта – от изчисляване на вътреочната леща до проследяване в рамките на 2 години…

Мария Стоева, Младена Радева, Мария Бояджиева, Димитър Групчев, Христина Групчева

Катедра Очни болести и зрителни науки, УС „Медицински оптик“, МУ-Варна

 

16.18 – 16.24 – FLACS ИЛИ МАНУАЛНА ФАКОЕМУЛСИФИКАЦИЯ НА КАТАРАКТА – ТОВА Е ВЪПРОСЪТ

Питакова И., Хубанов П., Карабелева К., Бодурова Н.

ОМЦ “Св. Николай Чудотворец” Варна

 

16.24 – 16.30 – WHITESTAR SIGNATURE PRO – още една алтернатива

Събева А., Хубанов П., Карабелева К., Питакова И.

ОМЦ “Св. Николай Чудотворец” Варна

 

16.30 – 16.36 – Сравнение на зеничните дилататори – Morcher pupil dilator, Malyugin ring, I-Ring, Oasis pupil expander, APХ pupil expander и ирисни куки при факоемулсификация на катаракта при пациенти с тясна зеница

Борислав Кючуков, Мирела Петрова

УМБАЛ “Царица Йоанна” – ИСУЛ

 

16.36 – 16.42 – Температурни нива в предна камера по време на ултразвукова факоемулсификация и наносекундна катарактна хирургия

Киркова Р. 1, Танев И. 2

  1. Очна клиника “Зрение”, Екип на проф. Танев; 2. Катедра по Офталмология, Медицински Университет-София

 

16.42 – 16.48 – Verus – Phaco – Femtis

Б. Кючуков, А. Янева, М. Карагеоргиева

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ”

 

16.48 – 16.54 – ДА ОПЕРИРАШ ОПЕРАТОР

Андрей Андреев

СБАЛОБ „ДЕН”- София

 

16.54 – 17.00 – Има ли вероятност окото да „отхвърли” вътреочна леща?

Мая Йорданова, Илиян Шандурков

СОБАЛ “Вижън”, гр. София

 

17.00 – 17.20 – Дискусия

 

17.20 – 17.40 – ALCON – ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

17.40 – 19.00 – КРЪГЛА МАСА – ВЪТРЕОЧНИ ЛЕЩИ

Председатели : Доц. Г. Йорданов,дм,  FEBO,  Д-р Г. Ранков

 

My esperiences  with  Clareon®, the intraocular lens (IOL) 

Luigi Marino, Instituto Europeo Dry eye, Milano, Italy

 

Сравняване на две EDOF лещи: Oculentis Сomfort и Oculentis Femtis Comfort

Р. Николова, Д. Тасков, Т. Тасков, Г. Тасков

СОБАЛ „Луксор” гр.Пловдив

 

TECNIS SYMFONY, PANOPTIX или рефрактивни ИОЛ ( COMFORT и Mplus)

 Хубанов П., Бодурова Н., Събева А., Карабелева К.

ОМЦ “Св. Николай Чудотворец” Варна

 

Мултифокални ИОЛ при миопия- удовлетвореност на пациентите

К. Телбизова, Х. Пулов, И. Петкова

СБАЛОБ ” ЗОРА”

 

LOW Toric – една нова концепция при оперативната корекция на астигматизма

МИТОВ Т., МИТОВА Д.

ОЧНА КЛИНИКА “СВЕТА ПЕТКА” ГР.ВАРНА

 

Сравнителен анализ на различни модели мултифокални вътреочни лещи – 10 месечно анкетно проучване.

Димитров Д. ; Даскалов В. ; Кунева И. ; Мемиш М. ; Петрова Г. ; Иванова Ц. ; Ямболиева З.

СОБАЛ ”Пентаграм”

 

Подходящ ли е моят пациент за Premium ВОЛ?

Миглена Методиева

СОБАЛ “Зора” София

 

Мултифокалност. Концепция, проблеми, възможности

МИТОВ Т., МИТОВА Д.

ОЧНА КЛИНИКА “СВЕТА ПЕТКА” ГР.ВАРНА

 

Изчисление на сферичния еквивалент на интраокуларни лещи: Оптична биометрия vs Ray-tracing аберометрия

М. Методиева, Х. Пулов, И. Петкова

СБАЛОБ “Зора”

 

20.00 –   Вечеря

24.11.2018 / събота /

 

08.30 –  10.15 – РЕТИНА

Председатели : Проф. И. Петкова, дм, Доц. Б. Дъбов, дм

 

8.30 – 8.36 – Автоложна трансплантация на ретинален пигментен епител и хориоидея, при пациенти с неоваскуларна форма на дегенерация на макулата. Неинвазивни методи за оценка на преживяемостта на трансплантата.

Илиян Шандурков

СОБАЛ „ВИЖЪН” – София

 

8.36 – 8.42 – Сравняване ефекта на болковия синдром при пациенти, подлежащи на панретинална фотокоагулация със зелен 352 nm (ellex , rapide ) и жълт 577 nm (quantel medical, easyret) лазер

Дечева Д., Хубанов П., Георгиева В., Бодурова Н.

ОМЦ “Св. Николай Чудотворец” Варна

 

8.42 – 8.48 – Хирургични резултати при операция на макулна дупка с голям размер с техника на обърнато ламбо

Даскалов В, Кунева И., Димитров Д.

СОБАЛ “Пентаграм”

 

8.48 – 8.54 – Nd:YAG лазерна мембранотомия като алтернатива на витректомия при травматична премакуларна хеморагия

Николай Сурчев, Маринела Ванкова, Йорданка Кирилова

СОБАЛ “Акад. Пашев”

 

8.54 – 9.00 – Рискови фактори и лечение на пациенти с оклузия на централната ретинална вена (ЦРВО)

П. Василева, Й. Кирилова, А. Петкова, Б. Владимирова 

СОБАЛ “Акад. Пашев”, София

 

9.00 – 9.06 – Plex Elite 9000 Swept-Source OCT- ново поколение Ангио- ОСТ на Carl Zeiss Meditec, Inc., съчетано с платформа за научен обмен между изследователски групи

Б. Самсонова, А. Ангелов

МЦО ,,Ресбиомед” ЕООД

 

9.06 – 9.12 – Съвременно лечение при Централна серозна хориоретинопатия

МИТОВА Д., МИЛКОВА М., МИТОВ Т.

ОЧНА КЛИНИКА “СВЕТА ПЕТКА” ГР.ВАРНА

9.12 – 9.18 – 2RT при макулена дегенерация

МИТОВА Д., МИТОВ Т., ЛИТЕВ М., ПАНКОВА В.

ОЧНА КЛИНИКА “СВЕТА ПЕТКА” ГР.ВАРНА

 

9.18 – 9.24 – Екстракция на вътреочни чужди тела – да сложим още едно!

Танев И

Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София

 

9.24 – 9.30 – 25 G vs 27 G PPV Видеофилм

Ива Петкова

СБАЛОБ “Зора”

 

9.30 – 9.36 – Оптична кохерентна томография ангиография (ОСТ-А) – може ли да се използва като единствен метод на диагностика и проследяване при пациенти с венозни оклузии

Борис Събчев, Илиян Шандурков

СОБАЛ “Вижън”

 

9.36 – 9.42 – Приложение на жълт лазер 577nm с подпрагова мощност за лечението на заболявания, ангажиращи макулата

Я. Николаева, Б. Томова, И. Шандурков

СОБАЛ „ВИЖЪН” – София

 

9.42 – 9.48 – Супрацилиарна инжекция на триамцинолон – техника

Борислав Кючуков, Антоанета Янева, Катрин Стайкова

Очна клиника, УМБАЛ “Царица Йоанна – ИСУЛ”

 

9.48 – 9.54 – Предизвикателства при витреоретиналната хирургия

Б. Дъбов

Очна клиника – УМБАЛ „Св. Анна“

 

 9.54 – 10.15 –   Дискусия

 

10.15 – 11.00 –  BAYER – ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

11.00 – 11.20 – Кафе-пауза

 

11.20 – 12.20 – Конкурс за млад учен : Награда на името на проф. Стоимен Дъбов

Председател : Проф. Л.Войнов, дм

 

11.20 – 11.28 – Експериментални съображения и клинични приложения на иновативен биопродукт „Алохил“

Catherina Meglena Bommert

МУ Варна

 

 11.28 – 11.36 – Нов подход за менажиране на предната очна повърхност с „най-старите като дизайн“ контактни лещи

Мария Бояджиева

МУ-Варна

 

11.36 – 11.44 – Микроструктурен анализ на въздействието на слънчевите лъчи върху предната очна повърхност

Младена Радева, Медицински Университет – Варна

 

11.44 – 11.52 – Изследване на микроструктурните промени в макулната област при регматогенно отлепване на ретината при пациенти с отлепена и лежаща макула чрез oптична кохерентна томография aнгиография

Ралица Ангелова

СОБАЛ „ВИЖЪН” – София

 

Награди за школи в офталмологията

 

 

Възможности за младите български офталмолози – Кой? Какво? Къде? Кога? Как? и Защо?

Христина Групчева, Младена Радева

Катедра Очни болести и зрителни науки, МУ-Варна

 

12.20 – 12.40 – ALERGAN – ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

12.40 – 13.30 – Обяд

 

 

13.30 – 14.45 – ДЕТСКА ОФТАЛМОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА

Председатели: Доц. В. Чернодринска,  дм, Доц. А. Оскар, дм

 

13.30 – 13.36 – „Гледната точка на пациента“

 Д-р Петя Стратиева, д.б.н.

Председател на Сдружение „Ретина България“

Координатор „Развитие на Централна и Източна Европа“ към „Ретина Интернешънъл“

 

13.36 – 13.42 – Геномна диагностика на наследствени очни заболявания – възможности и приложение на съвременните технологии в България”

Кунка Каменарова, 

Лаборатория по Геномна Диагностика, Център по Молекулна Медицина, КМХБ, МФ, МУ-София

 

13.42 – 13.48 – От симптома аниридия до синдрома на Gillespie

А. Попова      

Детски очен кабинет 2 – Диагностично-консултативен център, УМБАЛ „Александровска“ – София

 

14.06 – 14.12 – Молекулярно генетични изследвания при български пациенти с несиндромна аниридия

Мая Атанасоска1, Веселин Кукенски2, Радослава Въжарова1,2,3, Любомир Балабански1, Анна Попова4, Силвия Андонова5, Алексей Савов5 и Драга Тончева1, 6

1Специализира болница за активно лечение по гинекология и асистирана репродукция „Д-р Малинов“ ООД, Геномна лаборатория, София, България; 2Университетска болница „Лозенец”, ЛМГМБ; 3Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Медицински факултет, Катедра по Биология, Медицинска генетика и Микробиология, София, България; 4Университетска Многопрофилна Болница за активно лечение Александровска, Медицински факултет, Диагностично-консултативен център, Отделение по Детска офталмология, София, България; 5Национална генетична лаборатория, Университетска Акушеро-гинекологична болница „Майчин дом“, Медицински Университет, София, България; 6Медицински университет-София, Катедра по Медицинска генетика, София, България

 

14.12 – 14.18 – Офталмологичен статус при деца с албинизъм

Галатея Цветкова, Невяна Велева, Павлин Кемилев, Виолета Чернодринска

(УМБАЛ “Александровска”)

 

14.18 – 14.24 – КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОЧНАТА КОЛОБОМА

Огнян Младенов, Галина Димитрова, Виолета Чернодринска, Александър Оскар, Невяна Велева

Клиника по Очни болести, УМБАЛ „Александровска” – София; Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София

 

14.36 – 14.42 – X-свързана ретиносхиза – клинични случаи и методи за лечение

Боянов, Рачева, Кирилова, Василева,П.

СОБАЛ “Акад. Пашев”

 

14.30 – 14.36 – Новости при лечението на пациенти с ендотелна дистрофия на Фукс.

Й. Кирилова, Б. Владимирова, К. Рачева, П. Василева

СОБАЛ Акад. Пашев, София

 

14.24 – 14.30 – Катаракта в детска възраст – епидемиологична и клинична характеристика на проблема

Невяна Велева, Александър Оскар, Павлин Кемилев, Виолета Чернодринска, Ива Петкова, Галина Димитрова и Огнян Младенов

Очна клиника, УМБАЛ “Александровска”. Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София

 

13.48 – 13.54 – Вариации в отстоянието на инсерцията на хоризонталните прави мускули А. Оскар, П. Кемилев, В. Чернодринска, Г. Димитрова, Н. Велева, О. Младенов, А. Леви

Катедра по Офталмология, МУ – София Клиника по Очни болести, УМБАЛ “Александровска”

 

13.54 – 14.00 – Диференциално диагностични проблеми при късни страбизми

С. Драгоев, В. Чернодринска

СОБАЛ “Визус”

 

14.42 – 14.48 – Рефрактивен статус при деца с едностранна и двустранна конгенитална обструкция на назолакрималния канал

Вълчева К., Мургова С., Кривошийска Е.

УМБАЛ “Д-р Георги Странски”; Очна клиника; гр. Плевен

 

14.00 – 14.06 – Придобита кoмитентна есотропия с остро начало в детска възраст

Р. Лолова (1), П. Тодорова (2), В. Христозов (2)

 (1) МБАЛ “Света Анна”, София; (2) “Болница Тракия”, Стара Загора

 

14.50 – 15.10 – Дискусия

 

15.10 – 15.30 – NOVARTIS – ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

15.30 – 15.50 – Кафе-пауза

 

15.50 – 17.10 – РОГОВИЦА И ПРЕДНА ОЧНА ПОВЪРХНОСТ

Председатели :  Доц. А.Андреев,дм, Доц. И.Танев, дм

 

15.50 – 15.56 – Нов начин на татуиране на роговицата за възстановяване на козметичното ѝ състояние

В. ПЕТКОВ, А.АНДРЕЕВ, Р. РАНГЕЛОВА, Д. ПЕТРОВА, И. БОРШУКОВ

СБАЛОБ „ДЕН”- София

 

15.56 – 16.02 – Корекция на неправилен астигматизъм при пациенти с кератоконус, чрез Sutureless Intrastromal Anterior Lamellar Keratoplasty (SIALK) –имплантация на донорен роговичен лентикул със свободна форма, базирана на високорезолюционна предносегментна Оптична Кохерентна Томография

Александър Ангелов, Явор Ангелов

МЦО “Ресбиомед” ЕООД

 

16.02 – 16.08 – Клинично поведение за редукция на риска от хиперметропичен регрес след LASIK

ЛИТЕВ М.

ОЧНА КЛИНИКА “СВЕТА ПЕТКА” ГР.ВАРНА

 

16.08 – 16.14 – Оптимизирана рефрактивна хирургия при кератоконус

МИТОВА Д., БОРИСОВА Ж.,СТОЙЧЕВА П.

ОЧНА КЛИНИКА “СВЕТА ПЕТКА” ГР.ВАРНА

 

16.14 – 16.20 – DMEK – първи впечатления

Даскалов В., Димитров Д., Кунева И.,

СОБАЛ “Пентаграм ” София

 

16.20 – 16.26 – Фибриновото лепило в офталмологията

Мургова,С, Ч. Балабанов, Г. Балчев

Очна клиника УМБАЛ Плевен

 

16.26 – 16.32 – Хирургични и нехирургични методи за корекция на пресбиопията – нашият опит

А. Петкова, П. Василева

СОБАЛ „Акад. Пашев“

 

16.32 – 16.38 – Хирургия на птеригиума- наблюдения и резултати за 6,5 години

Калина Рачева, Йорданка Кирилова, Петя Василева

СОБАЛ „Акад. Пашев”- София

 

16.38 – 16.44 – PTERYGIUM AUTOGRAFT WITH GLUE, OUR EXPERIENCE

Petia Mihaylova Tzanova-Kaneva, MD Stefania Matteoni, MD

Department of Ophthalmology, Hospital Ramazzini , Carpi, AUSL of Modena, ITALY

 

16.44 – 16.50 – Проследяване при интересни случаи на DMEK

И.Боршуков, Р.Рангелова, А.Андреев, В.Петков, Д.Попова

Очна клиника ДЕН

 

16.50 – 16.56 –  Button hole и LASIK – поведение

Борислав Кючуков

МЦ ЕОС

 

17.00 – 17.20 – Дискусия

 

17.20 – 17.40  – THEA  – ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

17.40 –  18.40 – ВАРИЯ

Председатели : Проф. Цв. Димитров, дм, Проф. С. Чернинкова, дм,  Доц. Г. Димитрова, дм

 

17.40 – 17.46 – DRY EYE : benefit from LipiFlow?

Luigi Marino

Instituto Europeo Dry eye, Milano

 

17.46 – 17.52 – The importance of treating dry eye before cat  and refractive surgery / Evaporative Dry Eye (MGD) and Management.

Carlo Orione, MD , Genoa, Presidente I.S.H.O.

 

17.52 – 17.58 – Трансканаликуларна  лазер-асистирана дакриоцисториностомия
 В. Цветков,  А.Коркова

Клиника по ушни, носни и гърлени болести, ВМА, София
17.58 – 18.04 – Ултразвуков патерн при някои невроофталмологични / офталмологични заболявания и синдроми

Е. Титянова 1,2 , С. Чернинкова 3

1Клиника „Функционална диагностика на нервната система”, Военномедицинска академия – София

2Медицински факултет, Софийски университет „Св. Кл. Охридски” 3Клиника по Нервни болести, УМБАЛ “Александровска” – София, Медицински Университет, София

 

18.04 – 18.10 – Електрофизиологични методи за ранна диагностика на функционални промени в зрителния анализатор при пациенти със захарен диабет без диабетна ретинопатия

Е. Мермеклиева1, С. Грозева Г2, М. Томова 2, Д. Солаков3, Л. Хараланов3, В. Дамянов4

1 Клиника по офталмология, УМБАЛ „Александрoвска“, София,

2 Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София,

3 Клиника по неврология, НКБ, qБългария 4 ДКЦ 8, София

 

18.10 – 18.16 – Диференцирана диагноза на пространствозаемащите процеси в орбитата

Милена Средкова

Очна клиника Ресбиомед

 

18.16 – 18.22 – Какво се случва с нашите очи….. след цигара?

Христина Н Групчева, Цветелина Михова, Стелян Николов, Димитър Групчев

Катедра Очни болести и зрителни науки, УС „Медицински оптик“, МУ-Варна

 

18.22 -18.28 – Алохил – новите възможности на транслационната медицина – от лабораторията в операционната и обрано….

Христина Групчева, Катерина Бомерт, Димитър Групчев, Мария Бояджиева, Яна Манолова

Катедра Очни болести и зрителни науки, УС „Медицински оптик“, МУ-Варна

 

18.28 – 18.34 – Съвременни възможности за контрол на миопията с прогресивни контактни лещи с далечен дизайн 

Младена Радева, Димитър Групчев, Цветелина Михова, Христина Групчева

Катедра Очни болести и зрителни науки, УС „Медицински оптик“, МУ-Варна

 

18.34 – 18.40 – Злокачествени тумори на клепачите – тенденции в заболеваемостта и лечението

З.Златарова1,2, Б. Ненкова1,2, К.Докова3, Н. Ушева3

1- Катедра по очни болести и зрителни науки, МУ-Варна, 2 – СБОБАЛ-Варна, 3 – Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването, МУ-Варна .

 

18.40 – 18.46 – „Редки“ причини за цикатрициален ектропион

Мая Йорданова, Милена Средкова

СОБАЛ “Вижън”

 

18.46 – 18.52 – Възможности за визуализация на проксималния слъзен път чрез оптична кохерентна томография

Е.Янкова, И.Танев

Очна клиника УМБАЛ “Александровска”, Катедра по офталмология към МУ – София

 

19.00 – 19.20 – Дискусия

 

20.00 – Вечеря

  

25.11.2018 / неделя /

 

9.00 – 11.00 – ПОСТЕРНА СЕСИЯ

Председатели : Д-р И.Шандурков, дм,  FEBO, Доц. Хр.Виденова ,дм

 

ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА НАЙ-ДОБРИ ПОСТРЕРИ

 

Малък халацион… Голям проблем

д-р Хюлия Рюстемова ; д-р Николай Иванов

 

Лечение с anti VEGF на макулен едем в резултат от радиационна ретинопатия

Мария Джарова-Гьошева

Централ Онко Хоспитал, Пловдив

 

Интересен случай на синдрома на Sturge – Weber

Пламен Йорданов , Каролина Телбизова, Ива Петкова

СБАЛОБ ЗОРА

 

НАШИЯТ ОПИТ В КОРЕКЦИЯ НА ПРЕСБИОПИЯ И АСТИГМАТИЗЪМ С ТРИФОКАЛНИ ТОРИЧНИ ИНТРАОКУЛАРНИ

ЛЕЩИ ACRYSOF PANOPTIX TORIC

Атанас Калайджиев, Лъчезар Войнов дм

ВМА, София

 

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТРИФОКАЛНИ  ИНТРАОКУЛАРНИ

ЛЕЩИ ACRYSOF PANOPTIX

Атанас Калайджиев, Лъчезар Войнов дм

ВМА, София

 

Оценка на субфовейната хороидна дебелина при деца със спектрал-домейн ОСТ и корелация с ретинния неврофибрилерен слой, и рефракционен сферичен еквивалент

Б. Михайлова1, Г. Димитрова2, А. Попова1

1 Диагностично-консултативен център „Александровска”, София 2 Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София, Клиника по Очни болести, УМБАЛ „Александровска”, София

 

Възможности на портативната оптична кохерентна томография за диагностика и проследяване на очните заболявания в ранна детска възраст

Б. Михайлова1, С. Бисуас2, Г. Димитрова3

1 Диагностично-консултативен център „Александровска”, София

2 Детско очно отделение на Кралската очна болница в Манчестър, Великобритания

3 Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София, Клиника по Очни болести, УМБАЛ „Александровска”, София

 

Изследване на миграционна и пролиферативна активност, и спонтанна диференциация на човешки първични лещено епителни клетъчни култури на пациенти с възрастово обусловена и диабет тип II индуцирана катаракта

В. Хайкин1,2, Ив. Танев1,2, И. Петкова1,2, Я. Здравков1,2, В. Шумналиева4, В. Димитрова3, А. Исаева3

1. Клиника по очни болести, УМБАЛ “Александровска”, София 2. Катедра по офталмология, МУ София 3. Катедра по медицинска биохимия и химия, МУ София 4. Частна практика

 

Нов подход при лечението на PDR – клинични случаи

М. Танева, П. Василева

СОБАЛ ” Академик Пашев”

 

Лаймска болест , очен зостер или комбинация !?

М.Радева, К. Рачева , П. Василева

СОБАЛ Академик Пашев

 

Хемофталм със солидно отлепване на ретината с неясна етиология

Христина Кръстева, Йорданка Кирилова, Петя Василева

СОБАЛ ”Акад.Пашев ” гр София

 

Синдром на Straatsma – клинични прояви

Б. Владимирова, Й. Кирилова, П. Василева

СОБАЛ ” Акад. Пашев ”

 

Колко опасни са хароидалните невуси – клинични случаи

А. Георгиева, Й. Кирилова, П. Василева

СОБАЛ “Акад. Пашев” – гр. София

 

Метод за изследване на задната роговична кривина с предно сегментна ОСТ при пациенти с роговични ектазии.

Ангел Атанасов, Марин Атанасов, Мариета Конарева-Костянева

Медицински университет Пловдив

 

Генна терапия на дегенеративни заболявания на ретината

Неда Сергеева

Медицински Университет София

 

Блефароспазъм – съвременни методи на лечение

М.Ванкова

СОБАЛ Пашев

 

Дехидратирана амниотична мембрана – нашият клиничен опит

М. Козумали, П. Василева

СОБАЛ „Акад. Пашев”, София

 

Друзи или оток на папилата на зрителния нерв/Optic disc drusen or papilloedema

Дж.ЧИВРИЗ, М.ВАНКОВА, Х.КРЪСТЕВА, И.ГЕОРГИЕВ Г.ЛАЛОВ

СОБАЛ “АКАД. Пашев “София

 

Изследване дебелината на роговични епител със SD-OCT при здрави контроли и пациенти с кератоконус.

Димитров Д. ; Даскалов В. ; Кунева И. ; Мемиш М.

СОБАЛ ”Пентаграм”

 

Очни заболявания сред възрастното население в София

Е. Маринова, Д. Дъбов, д.м.

Медицински университет- София, УМБАЛ “Александровска”

 

Двустранен панувеит причинен от сифилис при ХИВ позитивен пациент- клиничен случай

В.Стойкова; Е.Илиева

ГПСМП-ДЛЛОЗ “Светлина”

 

Случай на HLA B27 увеит, усложнен с витрит, папилит и макулен едем

В.Стойкова; Е.Илиева

ГПСМП-ДЛЛОЗ “Светлина”

 

Заден увеит: клинико-епидемиологични данни

Г. Марков, Д. Цонева, И. Петкова, С. Доков, П. Димков, Е.Мермеклиева, Р. Христова, М. Димитрова, Е. Персенска, Г. Димитров, В. Хайкин, А. Георгиева, А. Леви, Н. Даков

УМБАЛ Александровска, СБАЛОБ Зора

 

Ануларен кератит вследствие на прекомерна употреба на алкаин  

С. Мургова, Ч. Балабанов, Г. Балчев

Очна клиника УМБАЛ Плевен

 

DALK при шести слой на роговицата?

И.Боршуков, Р.Рангелова, А.Андреев, В.Петков, Д.Попова

Очна клиника ДЕН

 

Аплазия на зрителния нерв – клиничен случай

Галатея Цветкова, Невяна Велева, Павлин Кемилев, Виолета Чернодринска

Галатея Цветкова (УМБАЛ Александровска), Невяна Велева (УМБАЛ Александровска, Медицински университет – гр.София), Павлин Кемилев (УМБАЛ Александровска, Медицински университет – гр.София), Виолета Чернодринска (УМБАЛ Александровска, Медицински университет – гр.София)

 

СТРАНИЧНИ ОЧНИ ЕФЕКТИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ С TNF-ALFA АНТАГОНИСТИ

Г. Попова, Д. Попов

УМБАЛ Пловдив-АД

 

Очна дирофилариоза – клиничен случай

Христова Р, Танев И, Доков С

УМБАЛ “Александровска” ЕАД

 

Случай на некротичен ретинит след ухапване от оса

Пламен Йорданов , Андрей Маринов, Евдокия Илиева

СБАЛОБ ЗОРА

 

Ефект на Eplerenone при лечение на Полипоидална хориоидална васкулопатия

Д. Попов, Г. Попова

МЦ ВизАрт, Пловдив

 

Епиретинален чип срещу субретинален чип при хирургичното лечение на пигментен ретинит – обзор

П. Павлова, И. Шандурков

СОБАЛ- Вижън гр. София

 

Дисморфични синдроми в офталмолотията 

А. Попова    

Детски очен кабинет2 – Диагностично-консултативен център, УМБАЛ „Александровска“, София

 

Необичайна находка след поредна операция за страбизъм в късна възраст

С. Драгоев, В. Чернодринска

СОБАЛ “Визус”

 

Синдром на Marcus Gunn без птоза

Невяна Велева

Очна клиника, УМБАЛ “Александровска”. Катедра по Офталмология, Медицински Университет – София

 

11.00 – Официално закриване на конференцията

 


Инструкции към авторите на резюмета и електронни постери

Предвид големия брой научни съобщения и желанието на всички за дискусии в края на всяка една от сесиите, ви молим да се съобразите със следните критерии за:

Научни доклади

  1. Всеки доклад ще бъде с продължителност 6 мин.
  2. В края на този период, техническо лице ще изключва микрофоните!
  3. За целта оптималният брой слайдове във всяка презентация е препоръчително да не надвишава 15.

Електронни постери

Eлектронните постери трябва да бъдат изпратени на официалния имейл на конференцията – novоsti2018@mareamedical.com в електронен вариант под формата на Power Point презентация (.ppt/.pptx) в рамките на максимум 5 слайда, включително заглавието.

Всички автори на електронни постери трябва да ги изпратят на посочения по-горе имейл до 23:59 ч. на 18.11.2018 г. (неделя).

Едно от новите неща на тази конференция е специалната постерна сесия в неделя (25.11.18 ) от 9.00 до 11.00 ч., на която авторите ще имат възможност да представят постерите си в рамките на 3 мин. пред аудиторията в основната зала. В петък и събота, електронните постери ще са представени в отделна зала (зала К), в която авторите ще могат да коментират своята работа.

 


 

Практически курсове (Wet Lab) по време на конференцията

 

Практическите курсове започват от петък 23.11, 14:30ч. след официалното откриване на конференцията и продължават до събота през половинчасови интервали с различен капацитет за всеки курс.

Фирмите организиращи Wet Lab ше се свържат с всички записали се, за да информират участниците за ден и час на тяхното участие.

Wet Lab за Витреоретинална хирургия на заден очен сегмент със сумулатор на фирма EyeSi – Alcon (1 работно място)

Wet Lab за Факоемулсификация – Alcon (едновременно 2 работни места)

Wet Lab за Интравитреално приложение Eylea – Bayer (едновременно 5 работни места)