Абстракти – регламент и форма за изпращане

Glaucoma22

 

В програмата ще бъдат включени само доклади, които отговарят на следните изисквания:

 • Заявки за участие в научната програма ще се приемат САМО от регистрирани участници
 • Продължителността на всички презентации и филми е до 6 минути
 • За участие с орална презентация се приемат до 3 доклада с един и същи първи автор
 • Резюметата могат да бъдат представени като: електронен постер, филм или доклад
 • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин – заглавие, автор, институция, 1) цел, 2) материали и методи, 3) резултати, 4) обсъждане, 5) ключови думи
 • Електронните постери трябва да бъдат Power Point презентация (.ppt/.pptx) с не повече от 6 слайда, включително заглавието във формат за екран 16:9. Ако има прикачен видеофилм, той да започва автоматично и да е с дължина не повече от 1 минута.
 • Електронните постери се изпращат в срок на имейл glaucoma2022@mareamedical.com
 • Докладите избрани да бъдат презентирани като видеофилм трябва да започват автоматично и да са с продължителност до 6 минути
 • В сесията за електронни постери могат да бъдат включени и видеофилми 
 • Всички подадени резюмета се оценяват анонимно от програмния комитет на събитието.

 

Срокове:

 • За резюмета на доклади и електронни постери до удължен до 25.02.2022г. Подават се през онлайн форма.
 • Готовите електронни постери се изпращат до 10.03.2022г. на имейл glaucoma2022@mareamedical.com

 

Изисквания за форматиране на доклади:

Във връзка с размера на екрана за мултимедийна прожекция, в хотел Бест Уестър Експо, докладите трябва да бъдат предварително подготвени във формат .ppt или .pptx  с размер на слайдовете 16:9, FULL HD 1920x1080px. 
Инструкции как става това: от основната лента на Design>> след това избор на Page Setup>> след това On-screen Show (16:9)

Презентацията трябва да бъде записана на флашка и да се предаде на техническото лице в залата предварително в аванс, а не непосредствено преди презентиране.

 


 

Формата за подаване на резюмета е затворена!