Програма

Glaucoma-2024-03-for-web

 

П Р О Г Р А М А

 

ПEТЪК | 22.03.2024

14:00 – 16:00 Общо събрание БГД

16:00 – 16:30 Кафе пауза 

16.30 – 18.00 Сесия I: Пациентът с очна хипертензия – наблюдение или лечение?

Модератори: Проф. Мариета Конарева – Костянева, Доц. Даниела Митова, Доц. Марин Атанасов, Д-р Бисера Самсонова 

16:30 – 16:40 (1) Диагностично и терапевтично поведение при пациенти с очна хипертензия | Мариета Костянева

16:40 – 16:50 (2) Колко стъпки делят очната хипертензия от глаукома? Лечение или наблюдение? | Бисера Самсонова

16:50 – 17:00 (3) Сътрудничество между пациент и лекар при лечение на глаукома | Ботьо Ангелов

17:00 – 17:10 (4) ОСТ- А признаци при първична откритоъгълна глаукома и нормотензивна глаукома | Христина Видинова

17:10 – 17:20 (5) Приложение на оптична кохерентна томография – ангиография (ОСТ-А) като нов подход за диагностика и проследяване на пациенти с глаукома | Кристина Белчева

17:20 – 17:30 (6) Предизвикателството глаукома: нови схващания за терапевтичния алгоритъм | Цветомир Димитров

17:30 – 18:00 Дискусия

19:00 Вечеря

 

СЪБОТА | 23.03.2024

9:00 – 10:40 Сесия II: Вторични глаукоми – какво да лекуваме – причината или следствието

Модератори: Проф. Зорница Златарова,  Доц. Станислава Костова, Д-р Николай Даков

9:00 – 9:10 (7) Неоваскуларна глаукома-терапевтични възможности | Деница Чолакова

9:10 – 9:20 (8) Функционална прогресия на първична откритоъгълна глаукома при пациенти със захарен диабет тип 2 | Снежина Костянева

9:20 – 9:30 (9) Промени в ретиналното кръвоснабдяване, дебелината на pRNFL, mGCL и когнитивните функции при пациенти с болест на Алцхаймер и Първична откритоъгълна глаукома | Неда Сергеева

9:30 – 9:50 (10) Фирмена презентация на Santen: Можем ли да осигурим постоянен контрол на ВОН, без да компрометираме качеството на живот на пациентите? | Лектор: Станислава Костова

9:50 – 10:00 (11) В началото беше… Гониоскопията | Мартина Милковска

10:00 – 10:10 (12) Влияние на медикаменти със системно приложение върху вътреочното налягане | Николай Даков

10:10 – 10:20 (13) Алергична реакция към топикалната антиглаукомна терапия – метод на действие и възможни терапевтични подходи | Станислава Костова

10:20 – 10:30 (14) Вторична глаукома при пациент със старо отлепване на ретината | Ангел Атанасов

10:30 – 10:40 Дискусия

10:40 – 11:00 Кафе Пауза

11:00 – 13:00 Сесия III: Хирургично лечение на глаукомите – кога и как?

Модератори: Доц. Марин Атанасов, Доц. Иван Танев, Д-р Андрей Маринов, Д-р Анани Тошев

11:00 – 11:10 (15) История на глаукомната хирургия | Нора Великова

11:10 – 11:20 (16) Коя филтрираща хирургия е най-подходяща при глаукома? Непенетриращата или пенетриращата? | Дида Казакова

11:20 – 11:30 (17) Повишено вътреочно налягане след силиконова тампонада | Андрей Маринов

11:30 – 12:15 (18) Сателитен симпозиум на World Medicine с модератор Марин Атанасов:

Съвременни подходи за устойчива антиглаукомна терапия | Марин Атанасов

Превенция от поява на Кистоиден макулен едем при пациенти с глаукома и катаракта | Яна Манолова

12:15 – 12:25 (19) Циклофотокоагулация – индикации, ефективност, безопасност | Розалия Христова

12:25 – 12:35 (20) Микроимпулс транссклерална циклофотокоагулация при рефрактерни глаукоми | Веселин Даскалов

12:35 – 12:45 (21) Stop and Go микропулсова циклофотокоагулация (MP-TSCPC) пре пациенти с некомпенсирана глаукома (първи резултати) | Цветомир Димитров

12:45 – 12:55 Дискусия

13:00 – 14:00 Обяд

14:00 – 15:20 Сесия IV: Когато пациентът с глаукома има и катаракта – стратегии

Модератори: Доц. Станислава Костова, Д-р Веселин Даскалов, Д-р Димитър Тасков, Д-р Илиян Шандурков

14:00 – 14:10 (22) Катаракталната хирургия, като хипотензивна методика при псевдоексфолиативен синдром | Диляна Емилианова

14:10 – 14:20 (23) Катарактна екстракция при ексфолиативна глаукома и компрометирани зонули – стратегии | Илиян Шандурков

14:20 – 14:30 (24) Трабекулектомия или факотрабекулектомия – избор на оперативна техника при пациенти с глаукома | Светослав Славчев

14:30 – 14:50 (25) Фирмена презентация на Thea Pharma: Нови данни за Monoprost: Eфикасност и безопасност | Лектор: Марин Атанасов

14:50 – 15:00 (26) Рецесия на камерния ъгъл – гледки, разсъждения и предизвикателства | Георги Йорданов

15:00 – 15:10 (27) Борба за капсула | Хана Петкова

15:10 – 15:20 Дискусия

15:20 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 16:30 (28) KEY NOTE: New Era of Glaucoma – MIGs/MIBs | Dr. Obeda Kailani, King’s College Hospital,  London UK

16:30 – 17:00 Дискусия

19:00 Вечеря

 

НЕДЕЛЯ | 24.03.2024

9:00 – 10:30 Видео фестивал – минало, настояще и бъдеще в лечението на глаукомите

10:30 – 11:30 Представяне на електронни постери и награждаване

11:30 – 11:45 Дискусия

11:45 – 12:00 Закриване на симпозиума

 

 

Електронни постери:

  1. Микроструктурни промени в ретината при пациенти с първична откритоъгълна глаукома след прием на хранителни добавки | Константина Кънчева | виж тук
  2. Плато ирис конфигурация – от диагностиката до лечението | Петя Манолова | виж тук
  3. Клонова венозна оклузия при пациент с първична закритоъгълна глаукома | Василена Василева | виж тук
  4. Диагностичен и терапевтичен подход при пигментно дисперсен синдром | Анита Иванова | виж тук
  5. Вродена глаукома – проблеми при проследяване и лечение | Ивета Недялковa | виж тук
  6. Изненадващо регистриране на повишено вътреочно налягане при пациент със закритоъгълна глаукома | Надежда Стоянова | виж тук

 

Дигитална научна програма на симпозиума ТУК