Резюмета – регламент, срокове и изпращане

Зaявки за участие в научната програма се приемат САМО от регистрирани участници с платена регистрационна такса. 

Подадените резюмета се оценяват анонимно от програмния комитет на събитието.

 

Регламент за доклади

 • Продължителността на всички презентации е до 10 минути
 • За участие с орална презентация се приема 1 доклад от един първи автор
 • Тематика – научна или клинична, значима за офталмологията
 • Резюметата се подават в срок и трябва да са структурирани по следният начин: заглавие, автор, институция и 1) цел, 2) методи, 3) резултати, 4) заключение
 • Резюметата се изпращат през онлайн формата по-долу

 


 

Регламент за ел.постери

 • За оценка се подава неструктурирано резюме, което може да включва 1) цел, 2) методи, 3) резултати и 4) заключение
 • Темата се представя в рамките на 6 слайда и макс. 400 думи
 • Приема се само по 1 ел. постер от един първи автор
 • Тематика на постера – научна или клинична, значима за офталмологията, клинични случаи, нови методи и апаратура
 • Формат на файла Power Point презентация (.ppt/.pptx) във формат за екран 16:9
 • Постерите се изпращат на имейл glaucoma2024@mareamedical.com 

 


 

Регламент за видеофилм: документален или научно-практически

 • Темата да бъде редставена в рамките на 5 минути
 • Приема се само по 1 филм от първи автор
 • Да включва “Заглавие” и “Автори” в началото на филма
 • Желателно е да бъде озвучен, може с дикторски глас или музика
 • Приемат се надписи в ключовите моменти на филма
 • Тематика – всичко свързано с офталмологията
 • Формат на филма MP4 или AVI
 • Видеофилмите се изпращат през платформа за споделяне на файлове  – We Transfer

 


 

Срокове

 • Резюмета  – 1 Февруари 2023 | изпращат се през формата по-долу
 • Електронни постери и филми – 1 Март 2023  | изпращат се на имейл glaucoma2024@mareamedical.com или чрез We Transfer

 


За организационни въпроси и допълнителнa информация, моля свържете се с екипът на Мареа Медикал:
m0894 36 9636, 0898 68 0468 
e: glaucoma2024@mareamedical.com
w: www.mareamedical.com