XXII Симпозиум на Българско Глаукомно Дружество

22-24 март 2024г. | хотел Kings Valley | Казанлък