Снимки от събитието

Уважаеми участници, благодарим ви сърдечно, че бяхте част от XXI-ви Симпозиум на Българско Глаукомно Дружество!

Снимки от събитието можете да видите и свалите от ТУК

 

BGD_Plovdiv_2023-176   BGD_Plovdiv_2023-174   BGD_Plovdiv_2023-135   BGD_Plovdiv_2023-75  
               
BGD_Plovdiv_2023-58   BGD_Plovdiv_2023-32   BGD_Plovdiv_2023-10   BGD_Plovdiv_2023-137  
               
BGD_Plovdiv_2023-84   BGD_Plovdiv_2023-20   BGD_Plovdiv_2023-273   BGD_Plovdiv_2023-288  
BGD_Plovdiv_2023-154   BGD_Plovdiv_2023-136   BGD_Plovdiv_2023-157   BGD_Plovdiv_2023-14