Схема на изложбената площ

 

floor_map_Glaucoma_03