Регламент и изпращане на резюмета

Glaucoma_web_banner

 

Заявки за участие в научната програма ще се приемат САМО от регистрирани участници с платена регистрационна такса. 

Подадените резюмета се оценяват анонимно от програмния комитет на събитието.

 

Регламент за презентации

 • Продължителността на всички презентации е до 10 минути
 • За участие с орална презентация се приема 1 доклад от един първи автор
 • Научна или клинична тематика, значима за офталмологията
 • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин: заглавие, автор, институция и 1) цел, 2) методи, 3) резултати, 4) заключение
 • Резюметата се изпращат през онлайн формата по-долу

 


 

Регламент за ел.постери

 • Темата да се представи в рамките на 6 слайда и до 400 думи
 • Приема се само по 1 ел. постер от един първи автор
 • Научна или клинична тематика, значима за офталмологията, клинични случаи, нови методи и апаратура
 • За оценка се подава неструктурирано резюме, което може да включва 1) цел, 2) методи, 3) резултати и 4) заключение
 • Формат на файла Power Point презентация (.ppt/.pptx) във формат за екран 16:9
 • Постерите се изпращат на имейл plovdiv2023@mareamedical.com като в мейла се упоменава за кое събитие се изпраща файла с автор и заглавие

 


 

Регламент за видеофилм: документален или научно-практически

 • Темата да бъде редставена в рамките на 5 минути
 • Приема се само по 1 филм от първи автор
 • Да включва “Заглавие” и “Автори” в началото на филма
 • Желателно е да бъде озвучен, може с дикторски глас или музика
 • Приемат се надписи в ключовите моменти на филма
 • Тематика – всичко свързано с офталмологията
 • Формат на филма MP4 или AVI
 • Видеофилмите се изпращат през платформа за споделяне на файлове  – We Transfer

 


 

Срокове

 • Резюмета  – 15 Февруари 2023 | изпращат се през формата по-долу
 • Електронни постери и филми – 05 Март 2023  | изпращат се на имейл plovdiv2023@mareamedical.com или чрез We Transfer

 


 

Форматиране на доклади

Във връзка с размера на екрана за мултимедийна прожекция, докладите трябва да бъдат предварително подготвени във формат .ppt или .pptx  с размер на слайдовете 16:9, FULL HD 1920x1080px. 
Инструкции как става това: от основната лента на Design>> след това избор на Page Setup>> след това On-screen Show (16:9)

Презентациите трябва да бъдат записана на флашка и да се предадат на техническото лице в залата предварително в аванс, а не непосредствено преди презентиране.

 


 

Формата за подаване на резюмета е затворена!