Регистрационни такси

reg_taksi_bdo2023

 

 

* Медицински специалисти, оптометристи, специалисти доболнична грижа
** Регистрационната такса включва достъп до научната програма и изложбата,  определени курсове, обеди и кафе паузи

 

Такса за придружители на делегатите – 100 лв.