Изпращане на резюме

baner_BDO_final

13-ти Конгрес на БДО

24  27.10.2019г. | хотел Рила | Боровец

 

Срокът за подаването на резюмета за участие в програмата на конгреса приключи на 31.08.2019г. 23:59ч.

Докладите ще бъдат включени в научната програма, само след заплащане на регистрационна такса в срок до 30.09.2019г.

Регламент за резюметата:

  • Резюметата трябва да са структурирани по следният начин – заглавие, автор, институция,цел, материали и методи, резултати, обсъждане
  • Резюметата могат да бъдат представени като: електронен постер, видеофилм или доклад
  • Всички резюмета ще се оценяват анонимно.