Референции

Oтзиви и коментари от наши партньори по съвместнните ни проекти:   Bayer, България във връзка с организизацията на XIII Конгрес на Българското Дружество по Офталмология, 24-27.10.2019г. Референцията