image-marea

Мареа Медикaл

Професионален организатор на събития с фокус върху медицински и научни конгреси от висок клас.

Приоритети на Мареа Медикал са вниманието към детайлите, личното отношение към всеки участник и безупречната реализация на поставените задачи, независимо дали събитието е за няколко или хиляди души.

Услуги

Мареа Медикал е професионален организатор на събития с фокус върху медицински и научни конгреси. За Вашето успешно и професионално събитие предлагаме следните услуги: 

Преди събитието:

 • Предварителни проучвания и анализи
 • Избор на дати, локация и място за настаняване
 • Подготвяне на бюджета и проекторазходите
 • Анализиране на таргет аудиторията
 • Определяне на методи и процеси на работа
 • Определяне на ключовите роли в организационния процес
 • Изработване на екшън план за събитието
 • Организиране и подготвяне на спонсорските договори
 • Търсене на спонсори
 • Определяне на регистрационни такси и събиране на таксите
 • Изработване на онлайн формата за регистрация
 • Изработване и имплементация на методи за плащане
 • Обслужване на системата за плащане на регистрационните такси
 • Проследяване на плащанията
 • Изработване и съгласуване на програма за събитието
 • Изработване на план за официалните вечери и специални програми
 • Организиране на щандове за изложителите
 • Организиране и осигуряване на аудиовизуална техника
 • Логистика и организиране на програмата и излъчването на публикациите и презентациите
 • Организиране и печат на рекламни материали
 • Определяне на крайни срокове за плащане на контрагенти и събиране на такси и спонсорски пакети

По време на събитието: 

 • Координация на място и огранизиране на екип за работа на място
 • Срещи с персонала на хотела за изчистване на логистиката
 • Организиране на шанда за регистация и регистрационния процес на място
 • Организиране на събиранията на регистрационни такси на място
 • Фасилитиране на целия процес по преминаване на събитието

След събитието:

 • Организиране на изпращане на фактури
 • Подговяне на отчет за събитието
 • Разпращане на презентационните материали до участниците или качването им на сайта
 • Разпращане на благодарствени писма до почетните лектори и гости
 • Изготвяне и обработване на анкета с обратна връзка за събитието